Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De veehouderij staat in Nederland volop in de schijnwerpers van het publieke debat. Om als Wageningen UR (University & Research centre) een bijdrage te leveren aan dat debat is er een essaybundel ‘Over zorgvuldige veehouderij’ opgesteld en uitgebracht. Het eerste exemplaar van de bundel is op 8 februari uitgereikt aan Staatssecretaris Bleker door dr. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

Onder een zorgvuldige veehouderij verstaan we een modern ingerichte en economisch vitale veehouderij die garant staat voor een goede omgang met dieren, een nauwkeurige naleving van professionele waarden en waarmee een goede boterham kan worden verdiend.

In totaal 62 onderzoekers beschrijven in 30 essays actuele inzichten, ieder vanuit hun kijk op de verschillende aspecten van de veehouderij. De breedte van die visie is onontbeerlijk. Er is niet één oplossing, maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Een simpel spoorboekje dat de kortste route geeft naar de plaats van bestemming, is er in dit geval niet.

De Nederlandse veehouderij behoort tot de beste en meest vooruitstrevende ter wereld en is gebaseerd op de best beschikbare kennis. Binnen een mondiaal perspectief van toenemende vraag naar dierlijke producten ligt er dan ook een kans voor de Nederlandse veehouderij, haar deskundigheid en systemen, om op verantwoorde wijze aan de toenemende vraag te voldoen. Daarvoor is het nodig dat de Nederlandse veehouderij laat zien hoe melk, eieren en vlees efficiënt geproduceerd kunnen worden, zonder dat de omgeving zich daarover zorgen maakt.

Met deze essaybundel hoopt Wageningen UR het debat over de toekomst van de veehouderij te verrijken. Met de kennis die we hebben of kunnen genereren willen we laten zien dat het mogelijk is om samen met bedrijfsleven, overheid en (bezorgde) burgers oplossingen uit te werken voor de prangende maatschappelijke vraagstukken. Want: “kennisinstellingen en hun leden moeten een actieve rol spelen in de maatschappelijke discussie”, aldus Rudy Rabbinge en Pieter Winsemius in hun voorwoord.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel