Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voormalig minister en commissaris van de koningin in Groningen Hans Alders (PvdA) gaat de door staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) gewenste brede maatschappelijke discussie over megastallen leiden. Dat bevestigde een woordvoerder van de bewindsman maandag.

Weerstand
Tegen megastallen, ook wel varkensflats genoemd, bestaat veel weerstand. Om te bepalen of er meer van dergelijke grote dierenverblijven gebouwd moeten worden, kondigde de CDA-staatssecretaris enige tijd geleden de brede maatschappelijke discussie aan. Op basis van die discussie wil hij bepalen of deze stallen dieronvriendelijker, milieubelastender en beeldvervuilender zijn dan gewone stallen.

Leidraad
Bleker zegde de discussie begin februari toe. Hij deed dat tijdens een debat in de Tweede Kamer. In datzelfde debat zei hij dat het resultaat van de discussie en rapporten over de effecten op de volksgezondheid voor hem een leidraad moeten zijn voor een te schrijven visie op megastallen.

Standstill
In die vergadering werd Bleker door de Partij voor de Dieren gevraagd een bouwstop af te kondigen tot hij zijn visie af heeft. Dat ging de bewindsman te ver. ,,Als ik kon vooruitblikken naar de onderzoeksrapporten en de maatschappelijke discussie, dan zou ik misschien zo'n 'standstill' kunnen afroepen. Maar dat is niet het geval. We moeten andere gegevens afwachten'', analyseerde Bleker destijds.

Doel debat
In het maatschappelijke debat moet onder meer duidelijkheid komen over de omvang van een megabedrijf. Het ministerie voert tot en met april gesprekken met vertegenwoordigers van de provincies, de veehouderij, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen. Daarnaast zal het ministerie van EL&I in de regio gesprekken voeren met kleine groepen burgers en ondernemers. In mei en juni volgt een internetdiscussie waarin iedereen kan mee doen. In oktober worden de bevindingen van de debatten gebundeld in een rapport.

Alders
Alders, lid van de PvdA, was minister van VROM in het kabinet-Lubbers III. Na een periode als Commissaris van de koningin in Groningen is Alders in 2007 voorzitter geworden van de organisatie voor de energiesector, Energie Nederland. In 2008 was hij voorzitter van de Alderstafel, waaruit een advies volgde over de geluidshinder van Schiphol. In 2008 werd Alders door het ministerie van landbouw benoemd tot voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Zie voor meer informatie over de zaken die in de maatschappelijke discussie aan de orde komen en de procedure die daarbij gevolgd gaat worden de brief - in de bijlage - die Bleker aan de Tweede Kamer gestuurd heeft waarin antwoord geeft op vragen van de vaste Kamercommissie voor EL&I over de maatschappelijke dialoog megastallen op de site van het ministerie van EL&I.

(Bron: Ministerie van EL&I, dinsdag, 28/03/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel