Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

“Een betere landbouw begint in de regio”

De bestaanszekerheid van boeren loopt gevaar en daarmee ook de beschikbaarheid van eerlijk, duurzaam en gezond voedsel. De gemeente Horst aan de Maas is hard toe aan een nieuw regionaal landbouwbeleid, gericht op een duurzame en eerlijke landbouw. Reden voor de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een burgerinitiatief te starten. Met het burgerinitiatief wil de werkgroep bereiken dat de gemeenteraad besluit een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de gemeente Horst aan de Maas voor zo’n beleid. Op zaterdag 23 april kunnen de inwoners van Horst aan de Maas tussen half twaalf en half drie op het Lambertusplein in Horst centrum een handtekening plaatsen onder het burgerinitiatief.

Waarom een nieuw landbouwbeleid?
In Nederland wordt volop gediscussieerd over de ontwikkeling van een nieuwe visie op een gezond, duurzaam, eerlijk en solidair voedsel- en landbouwbeleid. Gezond, duurzaam en eerlijk voedsel begint met de bestaanszekerheid van boeren. En die dreigt steeds meer gevaar te lopen. Hoogste tijd voor alternatieven. Ook in de regio Horst aan de Maas, een centrum van agrarische activiteiten.

Boeren hier en wereldwijd zijn de dupe van het geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem. Zij produceren onder de kostprijs en worden daardoor gedwongen hun bedrijf te vergroten. Deze schaalvergroting leidt tot druk op de omgeving, dierenwelzijn, aantasting van het milieu, overlast en risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving. Er is maar één manier deze ‘ratrace to the bottom’ te stoppen. Concurreer niet meer op prijs, maar op kwaliteit en richt de productie op de regio in plaats van op de wereldmarkt. Dus niet “meer”, maar “beter”. Dit is goed voor boeren, omwonende burgers én voor de consumenten.

Wanneer: Zaterdag 23 april 2011 van 11.30 tot 14.30
Waar: Lambertusplein Horst-centrum

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel