Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een verbod op megastallen in Nederland betekent een feitelijke export van dierenleed, milieu-ellende en veterinaire risico's naar andere landen. Dit wringt omdat de Nederlandse melkveehouderij door het wegvallen van de Europese subsidies goede kansen heeft om het marktaandeel te vergroten. Dit zou een geweldige impuls zijn voor de verduurzaming van de Europese dierhouderij als geheel en voor het Europese milieu. Juist omdat Nederland daar logistiek uitstekend voor is gepositioneerd. Nederlandse boeren hebben bovendien het milieumanagement, het dierenwelzijn en de beheersing van veterinaire risico's goed in de vingers. Dat stellen Peter Smeets, Madeleine van Mansfeld, Kees van Diepen en Peter Kuikman van Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Peter Smeets is de man, die er voor pleitte om het dorp Grubbenvorst te verplaatsen, omdat de grond waar het dorp op gebouwd is, zo uitstekend geschikt zou zijn voor een Agropark...

Vooral de melkveehouderij zal in de komende jaren het effect van de door de Tweede Kamer gevraagde bouwstop op megastallen gaan voelen, aldus de Alterra-onderzoekers. Een melkveehouder die boven de grens van het gezinsbedrijf 150 tot 200 melkkoeien wil groeien, moet dat niet geleidelijk doen omdat hij pas voorbij de 800 koeien echt de vruchten van die schaalvergroting gaat plukken. Die schaalsprong wordt in het moratorium van de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt.

Agroparken
Een optie kan zijn om de dierhouderij te verplaatsen naar 'agrarische bedrijventerreinen' waar de voordelen van clustering in de vorm van industriële ecologie maximaal zijn. Die ruimtelijke clustering heeft in de glastuinbouw en de industrie wel plaatsgevonden, maar lijkt in de dierhouderij moeilijker uitvoerbaar. De agrologistiek kan echter efficiënter en milieuvriendelijker en met veel minder verkeer.

Buitenlandse belangstelling
Voor het concept van agroparken als onderdeel van duurzame agro-logistieke systemen bestaat grote belangstelling in opkomende economieën zoals China, India, Zuid-Afrika en Mexico. Nederland kan overheden, ondernemers en investeerders in die landen op weg helpen met de innovatiesprong die ze nodig hebben, en die ze ook kunnen betalen. Cruciaal bij een succesvolle kennisexport is de praktijkervaring van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstellingen.

Kennisexport
In de huidige discussie over megastallen in Nederland, dreigt het kind met het badwater weggegooid te worden en staat ook die kennisexport op losse schroeven, aldus Smeets, Van Mansveld, Van Diepen en Kuikman. De wereld zal in de komende jaren veel meer vlees en zuivel gaan consumeren. De handelsstromen van voedsel en basisproducten nemen vooral toe vanuit de zich ontwikkelende werelddelen. Het zou een forse bijdrage vanuit Nederland aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling zijn als daarbij de ervaring en kennis en groeiende zorgvuldigheid van onze dierhouderij, tuinbouw en agro-logistiek de inspiratiebron kan blijven.

(Bron: Wageningen UR, 21/04/11)

Reactie Behoud de Parel:
Het argument, dat een verbod op megastallen in Nederland een feitelijke export van dierenleed, milieu-ellende en veterinaire risico's naar andere landen betekent, is opmerkelijk. Met eenzelfde argumentatie kan er gepleit worden voor het herinvoeren van kinderarbeid in Nederland...
Het argument is des te opmerkelijker, omdat slechts enkele regels later gepocht wordt dat het concept van agroparken (megastallen) naar het buitenland geëxporteerd kan worden...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel