Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De discussie over megastallen verdeelt Nederland. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie blijkt dat 49 procent de megastallen afwijst of hiertoe neigt, terwijl 42 procent ermee instemt of hiertoe neigt.

De tegenstanders zijn vastberadener dan de voorstanders, die vaker aangeven nog wel van mening te kunnen veranderen. Mannen zijn oververtegenwoordigd in het kamp van voorstanders, vrouwen bij de tegenstanders.

De meeste bezwaren tegen megastallen hebben betrekking op het dierenwelzijn en de risico's voor de volksgezondheid. Ook economische overwegingen spelen een rol in de discussie: gevreesd wordt dat de sector naar het buitenland verdwijnt als megastallen worden verboden.

Het publieksonderzoek, dat tot stand kwam door meerdere groepsgesprekken met veehouders en burgers en een online enquête die door 1090 Nederlanders werd ingevuld, vormt de basis voor een 'nationale dialoog' over megastallen. Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) gaf daar woensdag de aftrap van.

Er komt de komende weken een internetdialoog, er gaan burgerpanels op pad en belanghebbenden discussiëren met elkaar over de intensieve veehouderij. Bleker vindt het belangrijk dat Nederland een 'normatief oordeel' geeft over de veehouderij. Daarbij moeten mensen soms ook geconfronteerd worden met de realiteit van de bio-industrie, vindt hij. "Misschien smaakt de dagen erna de karbonade iets minder goed, maar dat moet dan maar."

Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlander niet goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de veehouderij. Bleker herkent dit. "Wie kijkt er niet liever weg als op de snelweg een vrachtwagen vol met varkens passeert op weg naar het slachthuis, en een beest door de dunne gleuf jou aankijkt?" Toch is het wat hem betreft essentieel dat de discussie over de megastallen breed wordt gevoerd.

De dialoog mondt uit in een rapport dat commissaris van de koningin in Groningen Hans Alders in september hoopt te presenteren. In oktober presenteert Bleker zijn visie op de veehouderij, waarin de resultaten van de dialoog worden meegenomen.

Milieudefensie brengt in herinnering dat uit een eerdere peiling blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders verdere schaalvergroting in de vee-industrie niet ziet zitten. "Deze brede weerstand tegen megastallen moet het uitgangspunt zijn voor de besluitvorming over megastallen", vindt de organisatie.

"Uit beide onderzoeken komt een duidelijk signaal naar voren dat de grens is bereikt wat betreft verdere schaalvergroting in de veehouderij", zegt een woordvoerder. Milieudefensie wil een landelijk verbod op megastallen en pleit voor verduurzaming van de veehouderij.

EenVandaag nam een kijkje in een stal en laat Bleker en verklaard tegenstander Niko Koffeman van de Partij van de Dieren aan het woord. Hier kunt u de reportage bekijken.

Omroep Gelderland toont een demonstratie tegen megastallen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel