Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Veel Nederlanders zien ruimte voor een in alle opzichten duurzame veehouderij. Daarom moet de veehouderij doorgaan op de weg van vernieuwing en innovatie die ze heeft ingezet, aldus LTO Nederland in een reactie op ‘Dialoog en leiderschap nodig in debat megastallen’, een onderzoek van het ministerie van ELI (zie het artikel "Megastallen: ja of nee?"). Uit het onderzoek blijkt volgens het LTO dat voor het overgrote deel van de ondervraagden het voortbestaan van de veehouderijsector niet ter discussie staat. Een meerderheid vindt zelfs dat Nederland een exportland van vlees en zuivelproducten moet blijven. De stelling dat het aantal dieren in de Nederlandse veehouderij moet afnemen, krijgt volgens de LTO Nederland maar heel weinig steun.

Tegelijkertijd erkend de LTO dat veel burgers vinden dat er beter moet worden omgegaan met dieren en dat meer gedaan moet worden om de volksgezondheid te waarborgen. Ze kiezen voor een toekomstbestendige veehouderij die inzet op duurzame ontwikkeling.

Uit het onderzoek blijkt dat vier van de tien Nederlanders op de een of andere manier verbonden zijn met de agrarische sector. De kennis over de veehouderij is bij de ondervraagden beperkt: meer dan de helft weet weinig over de sector en slechts 12% zegt redelijk tot goed op de hoogte te zijn.

De omvang van de groepen die megastallen afwijst (17%) of juist wil toestaan (13%) loopt niet ver uiteen. Slechts een beperkte groep heeft een uitgesproken mening. Veel mensen aarzelen over hun standpunt. Bijna tweederde (66%) geeft daarnaast aan dat ze in de toekomst nog van mening over dit onderwerp zouden kunnen veranderen.

In de bijlage de visienotitie van het LTO: "Schaalontwikkeling voor verduurzaming bedrijven".

(Bron: LTO Nederland)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel