Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De milieueffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst aan de Maas zijn voldoende onderzocht. Dit is de conclusie van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is potentieel de grootste veehouderij in Nederland. Het is nu aan de provincie Limburg om te besluiten over de milieuvergunning.

Het Nieuw Gemengd Bedrijf wil in Horst aan de Maas de potentieel grootste veehouderij in Nederland beginnen met meer dan 1.000.000 kippen en bijna 30.000 varkens. Een bestaande varkenshouderij wordt uitgebreid en gemoderniseerd en in de directe omgeving start een nieuw pluimveebedrijf. Bijzonder aan dit project is dat het bedrijf bijna de hele keten omvat, namelijk (op)fok van kuikens en biggen, houden van kippen en vleesvarkens, een kippenslachterij, mestvergisting en energieopwekking.

De milieueffecten
De belangrijkste onderwerpen in het milieueffectrapport (MER) zijn de effecten op natuur en leefomgeving. Natuur en leefomgeving kunnen beïnvloed worden door luchtverontreiniging en geur afkomstig van het bedrijf. De Commissie miste in het MER belangrijke informatie over deze milieueffecten, bijvoorbeeld de hoeveelheid uitgestoten ammoniak. In een aanvulling is deze informatie alsnog beschreven. Hiermee is voldoende milieu-informatie aanwezig. Het is nu aan de provincie om een besluit te nemen over de vergunning.

De Commissie concludeert dat in het MER de gezondheidsaspecten voldoende in beeld zijn gebracht. Uit de aanvulling blijkt wel dat binnenkort nog nieuw onderzoek beschikbaar komt over gezondheidseffecten van de 'intensieve veehouderij'.

Samengevat is de MER-commissie van mening dat het Nieuw Gemengd Bedrijf:
· een lager energieverbruik en minder transportkilometers heeft dan een vergelijkbare combinatie van aparte bedrijven;
· moderne technieken inzet om de luchtverontreiniging te beperken, desondanks nemen luchtverontreiniging en geur in de omgeving iets toe ten opzichte van de huidige situatie (inclusief de bestaande varkenshouderij);
· wel binnen de normen voor luchtverontreiniging kan blijven.

Bestemmingsplan
Niet alleen de provincie Limburg gaat een besluit nemen om dit project mogelijk te maken, maar ook de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente neemt binnenkort een besluit over het bestemmingsplan 'LOG Witveldweg'. Het Nieuw Gemengd Bedrijf valt hierbinnen. Dit bestemmingsplan is geen onderdeel van dit advies.

Zie voor meer informatie over het Toetsingsadvies (zie bijlage)over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop voor het Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas op de site van de Commissie voor de mer.

(Bron: Commissie voor de mer, 21/06/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel