Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Afgelopen week is onder leiding van Hans Alders gestart met de maatschappelijke dialoog megastallen. Volgens de organisaties Gezonde Woonomgeving Leudal, Werkgroep Kleefsedijk in Sevenum, Leefbaar Buitengebied Nederweert en Behoud de Parel in Grubbenvorst is deze dialoog ontaardt in een monoloog van de voorstanders van grote intensieve veehouderijen. Dat schrijven de actiegroepen in een brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg.

De organisaties wijzen daarbij onder andere op de gang van zaken op zaterdag 18 juni. Toen werden zeven willekeurig geselecteerde burgers door CDA-wethouders en provinciale ambtenaren voorgelicht in een 6 uur durende bus-trip door de regio. Van de kennis van actiegroepen, burgerinitiatieven en wetenschappers werd géén gebruik gemaakt (zie ook een eerder artikel over de organisatie van de maatschappelijke dialoog). Het debatcircus dat volgens de ondertekenaars is georganiseerd, is mede de verantwoordelijkheid van de Provincie. De rijksambtenaar die de uitnodiging verstuurd heeft, baseerde zich namelijk op een lijstje namen dat de provincie heeft aangeleverd.

"Burgers die dagelijks de gevolgen ervaren van de intensieve veehouderij worden niet gevraagd. Bang voor tegengeluid? Bang voor de uitkomst van opinie-onderzoeken? Bang voor de maatschappelijke kosten?" Dit vragen de organisaties zich af in een brief (zie bijlage) die vandaag bij Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers van de Provinciale Staten op de mat ligt. "Limburg zou toch terug gegeven worden aan de Limburgers? Nu al lijkt het pluche aantrekkelijker dan de democratie!", stellen de organisaties in de brief.

De inzenders van de brief vragen voor een democratisch en open maatschappelijk debat in het - naar hun mening - nog steeds mooie Limburg. Tevens willen de vier organisaties dat provinciale politieke partijen er bij staatssecretaris Bleeker op aandringen de burger een zware stem te geven in de opgestarte maatschappelijke dialoog.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel