Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uitwassen van het productielandschap in de vorm van megastallen en kassencomplexen kunnen beter worden ondergebracht op bedrijventerreinen. Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau in de publicatie 'De staat van de ruimte 2007. Nederland zien veranderen'. Megastallen en kassencomplexen tasten het beeld van het platteland te veel aan, onder andere doordat zij het streekeigene van de voormalige boerderijen missen, aldus het RPB.

Productielandschap en consumptielandschap staan niet zelden op gespannen voet. De stedelijke recreant is vaak op zoek naar het traditionele boerenlandschap en stuit vervolgens op kassencomplexen en megastallen. Soms komen de nieuwe bewoners van het platteland ook in opstand tegen de overlast van de agrarische sector.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt in dit verband al over de boer als ‘moderne verschoppeling’ (WRR 2005). Het conflict valt te duiden als een tussen het moderne en de traditie waarbij de stedeling op zoek naar het idyllische platteland plotsklaps de traditie vertegenwoordigt en de boer met al zijn bedrijfseconomische processen de moderne realiteit.

Advies
Het idyllische platteland: het streven naar landstedelijk en landelijk wonen kan volgens het RPB beter worden geaccommodeerd door nieuwe dorpen en steden te ontwerpen dan door het bestaande dorpen tamelijk ongepland te laten uitdijen. Groen wonen en water zouden de twee nieuwe meekoppelende belangen moeten worden voor het platteland.
Uitwassen van het productielandschap in de vorm van megastallen en kassencomplexen kunnen beter worden ondergebracht op bedrijventerreinen. Het ideaalbeeld van het idyllische landschap zou strakker en selectiever aan bepaalde gebieden moeten worden gekoppeld.

RPB, 30/10/07
Copyright ©2007 AgriHolland B.V.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel