Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Horst aan de Maas kent één van de meest innovatieve en efficiënte vormen van landbouw. Toch leggen deze moderne agrarische bedrijven het af op de wereldmarkt. Met name Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa kunnen nog goedkoper grote volumes aan voedsel produceren. Vandaar dat de SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg voor de agrarische gemeente Horst aan de Maas door middel van een burgerinitiatief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw landbouwbeleid.

Het huidige intensieve landbouwsysteem loopt tegen z’n grenzen. Horst aan de Maas voelt dat aan den lijve. Van alle schakels tussen grond en mond is de boer de enige die inteert op z’n eigen vermogen. Zijn opbrengsten zijn te laag, zijn kosten te hoog. De enige uitweg lijkt schaalvergroting, maar juist die grootschaligheid loopt nu tegen z’n grenzen aan.

Boeren komen steeds vaker in financiële nood, burgers komen steeds meer in het verweer jegens de voortschrijdende grootschaligheid. Het is daarom tijd voor een volledig ander landbouwsysteem.

De landbouwwerkgroep Noord-Limburg pleit daarom - door middel van een burgerinitiatief - voor een onderzoek naar een nieuw landbouwsysteem. Leden van de groep hebben in de gemeente ruim 100 handtekeningen verzameld die het draagvlak in de maatschappij voor dit initiatief aantonen. In een brief aan de gemeenteraad – ter toelichting van het burgerinitiatief - legt de werkgroep z’n verzoek voor. En tegelijkertijd presenteert de werkgroep in haar toelichting een analyse van de situatie waarin de agrarische sector op dit moment verkeert en wordt ingegaan op concrete maatregelen die de uitstroom van boeren- en tuindersbedrijven kan stoppen, omdat perspectieven voor hun inkomsten en de toekomst zullen verbeteren. De ideeën van de werkgroep komen mede voort uit een tweetal druk bezochte bijeenkomsten met wetenschappers (d.d. 13 december 2010) en agrariërs (d.d. 11 april 2011).

De concrete maatregelen gaan uit van een beleid dat gericht is op gezinslandbouw in plaats van een verdergaande schaalvergroting en industrialisering. De werkgroep houdt daarbij rekening met de huidige wensen van de maatschappij, waarbij boeren hun kringloop sluiten voor wat betreft mestafzet en kwaliteitsproducten produceren voor het westerse consumptiepatroon. Boeren hoeven in dit systeem niet te concurreren met de wereldmarkt.

(Bron: Website SP Horst aan de Maas 29-8-'11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel