Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Woensdag 31 augustus is het jaarlijks rapport ‘Werklocaties Limburg 2010’ verschenen. Dit rapport biedt zicht op de actuele ontwikkelingen van de bedrijventerreinen in Limburg.

Gedeputeerde Economische Zaken Mark Verheijen: "Limburg heeft een goed aanbod aan beschikbare bedrijventerreinen verdeeld over de provincie. Het is zaak om de komende jaren samen met de eigenaren voldoende nieuwe investeringen aan te trekken. Daarnaast heeft Limburg nog veel 'oude bedrijventerreinen' die worden opgeknapt. De tijd van grote nieuwe bedrijventerreinen is dan ook definitief voorbij. Pas als er in de regio geen andere mogelijkheid is een bedrijf te vestigen of leegstaande gebouwen te vervangen, is daar met de Provincie over te praten. Maar we zullen en moeten strenger worden. Het kan niet zo zijn dat we nieuw landschap opofferen terwijl 10 kilometer verder hectares leeg liggen. Die tijd is echt voorbij.".

In 2010 zijn op de 262 Limburgse bedrijventerreinen 52 kavels met een totale oppervlakte van 37 hectare uitgegeven. Ten opzichte van 2009 is de uitgifte afgenomen met 16 hectare. De uitgifte lag daarmee ver onder het tienjarig gemiddelde van circa 73 hectare per jaar. De sterkste afname deed zich voor in Midden-Limburg. Daar bedroeg de uitgifte 10 hectare; een afname van 12 hectare ten opzichte van het voorgaande jaar. In Noord-Limburg was de uitgifte met 16 hectare zo'n 5 hectare lager dan het voorgaande jaar. Alleen in Parkstad Limburg en Maastricht & Mergelland groeide de uitgifte in 2010 licht tot 5 hectare in beide regio’s. De regio Westelijke Mijnstreek is met een uitgifte van 3 hectare op het niveau van 2009 gebleven.

De nog beschikbare voorraad bedrijventerreinen beweegt zich de laatste jaren rond de 1.000 hectare. Dit is inclusief in aanleg zijnde terreinen en goedgekeurde plannen, waarvan de fysieke aanleg nog moet starten. Deze voorraad is, rekening houdende met herstellende uitgiftecijfers in betere economische tijden, voldoende om tot 2020 bedrijven de ruimte te bieden. De kwaliteit van de reeds in gebruik zijnde bedrijventerreinen is voor een kwart onvoldoende en zal, in het belang van de gevestigde bedrijven en nieuwe investeerders, aangepast moeten worden aan de huidige kwaliteitseisen.

De monitor ‘Werklocaties Limburg 2010’ maakt duidelijk welk type knelpunten (kwaliteit, segmentering en beschikbaarheid) waar in Limburg optreden. Door op het juiste moment het juiste type terrein in een gebied aan te pakken of te ontwikkelen, wordt een marktgericht aanbod van werklocaties nagestreefd. Het rapport is te vinden in de bijlage. En de achterliggende database zijn te raadplegen op www.limburg.nl/rebis.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel