Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Development Company Greenport Venlo (DCGV), de gemeente Venlo en de gemeente Horst aan de Maas ontwikkelen samen de Greenport Bike. Met de aanleg van deze snelfietsroute wordt zowel de regionale als de lokale bereikbaarheid tussen Venlo, Horst-Sevenum en het klavertje 4 gebied verbeterd. Het doel van de Greenport Bike Way is het verbinden van de diverse woon- met werkvoorzieningen.

De snelfietsroute verbindt de stations Venlo, Blerick en Horst -Sevenum. Bij station Blerick splitst de route zich in een zuidwestelijke tak en een noordoostelijke tak. Het eerste deel van de snelfietsroute is inmiddels aanbesteed. Dit ligt tussen de Kazernestraat (Station Blerick) en het Floriadeterrein. Zes september aanstaande is de sluitingsdatum van de aanbesteding. Naar verwachting kan medio 4e kwartaal van dit jaar een start worden gemaakt met de realisatie waardoor deze voor de opening van de Floriade gereed is. Dit houdt voornamelijk in een verbetering van bestaande fietsvoorzieningen langs het tracé. Door het werken met rood asfalt wordt de Greenport Bike Way als zodanig herkenbaarder.

Ontwikkelingen
In het gebied zijn de fysieke ontwikkelingen nu goed te zien. Het betreft veelal projecten die nodig zijn voor een goede ontsluiting van het Floriadeterrein. Bij deze ontwikkelingen zijn veel verschillende projectontwikkelaars, gemeenten en dergelijke betrokken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel