Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Limburg geeft met de aanwijzing van de zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden, de Log’s, waaronder het LOG Witveldweg in de gemeente Horst aan de Maas, volop mogelijkheden om de intensieve veehouderij te stimuleren. Het gaat slecht in de intensieve veehouderij sector, men wil zelfs dieren gaan vernietigen, maar desondanks is er blijkbaar ruimte om te investeren in uitbreiding.

Bij mestvarkens en mestkalveren komt veel MRSA voor en van de mestkuikens, de zogenaamde plofkippen, is 100 % besmet met ESBL.

De vestiging van het NGB met 35.000 varkens, 1.300.000 kippen een slachterij en een biovergistingsinstallatie staat op de rail. Burgemeester en Wethouders willen de benodigde grond voor een zacht prijsje aan de initiatiefnemers verkopen. Dinsdag 13 september zal de gemeenteraad op deze plannen reageren.

Door antibiotica te gebruiken proberen veehouders hun dieren gezond te houden en harder te laten groeien, maar dit heeft geleid tot resistente bacteriën die op dit moment een gevaar voor de Nederlandse bevolking zijn. Antibiotica werkt vrijwel niet meer, bij ongeveer 1 miljoen Nederlanders. Op deze wijze ondermijnt het politieke beleid de volksgezondheid. Het gewin van enkelen vindt men belangrijker dan de gezondheid van velen!

André Vollenberg (voorzitter Behoud de Parel)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel