Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mede dankzij de inzet en de bijdragen van veel Grubbenvorstenaren staan er nog vele eiken aan de Venrayse weg ter hoogte van de Greenportlane in Venlo en is het Witveld nog steeds NGB-vrij!

Het eerste lustrum kan door Behoud de Parel worden gevierd. De startnotitie voor het NGB met zijn 35.000 varkens, 1,3 miljoen kippen, een biovergister en een slachterij werd in november 2006 gepresenteerd! Nu, november 2011, staat het bedrijf er nog steds niet. En het ziet er niet naar uit dat het er heel snel zal komen. Al wil de gemeente (en het NGB) dat wel doen geloven...

De Gemeenteraad heeft 13 oktober 2011 in principe toestemming tot verkoop van de gemeentegrond voor vestiging van het NGB gegeven. Alleen de SP was tegen deze transactie, waarbij de grond voor 8 euro per m2 naar het NGB gaat. En dat terwijl industriegrond normaal 100 euro per m2! Een subsidie voor het NGB van ongeveer 8 miljoen euro ten laste van de Gemeente die overal op de kleintjes moet letten!

Maar er is hoop: de juridische strijd tegen vestiging van het NGB kan dit koopje nog ongedaan maken. Maar dat kan nog jaren duren. Behoud de Parel en de diverse advocaten zijn er klaar voor!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel