Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Roermond – De LLTB en de provincie Limburg gaan de komende periode kijken op welke wijze in de communicatie kan worden samengewerkt met de Stichting Varkens Vandaag. Een overlegafspraak hiertoe is gemaakt met voorzitter Rob van Schie van de stichting.

Limburg wil deze samenwerking oppakken in het kader van de Innovatieagenda duurzame veehouderij. Dit wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Provincie Limburg en de LLTB.

Varkens Vandaag is afgelopen voorjaar opgericht door varkenshouders in Zuidoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg om consument en maatschappij in hun regio te bereiken met positieve activiteiten en nieuwsberichten over de varkenshouderij. Zij willen daarmee laten zien dat de Nederlandse Varkenshouderij zich positief ontwikkelt door innovaties en investeringen, er goed voor de dieren wordt gezorgd en dat de Nederlandse varkenshouderij minder milieubelastend is dan waar ook ter wereld.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 26-10-'11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel