Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

“Staatssecretaris Bleker is de weg kwijt”. Dat stelt Paul Geurts (Behoud de Parel) naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris op vragen van SP en PvdA over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst. Nadat Bleker had gezegd (zie NOS-Journaal) dat hij een kippenstal van meer dan 1 miljoen kippen excessief vond, had PvdA-woordvoerder Tjeerd van Dekken (PvdA) en Henk Van Gerven (SP) hem gevraagd de plannen voor het NGB (met ruim 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) te verbieden.

Geen stappen tegen schaalvergroting
De Tweede Kamer liet zich donderdag 1 december in een debat met de staatssecretaris kritisch uit over de passiviteit van Bleker in zijn toekomstvisie voor de veehouderij. Bleker kwam met deze visie vanwege de maatschappelijke onrust om megastallen, maar onderneemt niets tegen de schaalvergroting in de veehouderij. In zijn visie stelt Bleker op incidentele gronden wel iets tegen extreem grote megastallen te willen ondernemen. Maar toch liet hij de Kamer weten niet in te grijpen tegen de geplande stal nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas), een stal die 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens moet herbergen. Klaas Breunissen van Milieudefensie: "De eerste kans om echt iets tegen megastallen te doen laat Bleker lopen, hij grijpt op geen enkele manier in, zelfs niet tegen de excessen blijkt vandaag. Hij laat de boel op zijn beloop, met meer megastallen als gevolg."

Geen bemoeienis
Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) stelde in antwoord op vragen van SP-er Van Gerven (zie bijlage) dat hij zich nu niet bemoeit met de besluitvorming rond de komst van een grote veehouderij met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens in Horst aan de Maas. Maar hij waarschuwde donderdag in het debat over de Intensieve Veehouderij in de Tweede Kamer wel dat hij niet wil dat dit voorbeeld veel navolging krijgt. „Als dit het begin van een trend is, dan is dat reden om een grens te stellen”, aldus Bleker. De SP vroeg de bewindsman de komst van deze megastal tegen te houden of in elk geval uit te stellen tot er in 2012 meer bekend is over bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Exces
Bleker heeft in een reactie op het rapport van Alders over een nationale dialoog over de wenselijkheid van megastallen in de Intensieve Veehouderij gemeenten opgeroepen om ook in 2012 niet mee te werken aan aanvragen voor megastallen. Daarbij gaf hij expliciet aan dat hij zich speciaal richtte op gemeenten waar het bestemmingsplan een megastal niet toe laat. Hij maakte ook duidelijk dat hij vooralsnog geen reden ziet grenzen te stellen aan de grootte van een veebedrijf, aangezien gemeenten en provincies prima zelf kunnen beslissen of een groot bedrijf past of niet. Wel vindt hij dat de gewone familiebedrijven moeten kunnen groeien en dat er in Nederland geen plaats is voor ”gigaondernemingen.” Daarbij maakte hij in het interview met het NOS-Journaal duidelijk dat een stal van meer dan 1 miljoen kippen als exces niet toegestaan zou moeten worden. “De eerste de beste keer dat hem gevraagd wordt om de daad bij het woord te voegen, laat hij het er bij zitten! Die man is de weg kwijt”, aldus Paul Geurts, een van de bestuursleden van vereniging Behoud de Parel. Behoud de Parel is er in geslaagd, de komst van de stal – tegen de wil van het gemeentebestuur van Horst aan de Maas in - nu al bijna vijf jaar tegen te houden.

Gezondheidsrisico
In het debat met de Tweede Kamer van donderdag 1 december verweet Bleker de SP, PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat ze veel te veel belang hechtten aan de grootte van een bedrijf. Hij toonde zich teleurgesteld dat partijen voorbij gingen aan de uitkomsten van de dialoog over megastallen onder leiding van Hans Alders. Daaruit bleek volgens hem dat het niet zozeer om de omvang van een veebedrijf gaat, maar dat er zorgen zijn om de gevolgen voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de productiewijze van het vlees. „Enkelen van u gaan voorbij aan die uitkomst en hebben het alleen maar over aantallen.” Daarbij gaat Bleker totaal voorbij aan het feit dat het gebruik van antibiotica (dat zorgt voor resistente bacteriën als ESBL en MRSA, een bedreiging voor de gezondheid van mensen) juist toeneemt naarmate de stallen groter zijn. Terwijl de bestrijding van virussen (die kunnen leiden tot grote griepepidemieën) juist moeilijk wordt in een grote stal! In de Tweede Kamer kreeg de staatssecretaris te horen dat hij te gemakkelijk voorbijgaat aan de protesten tegen megastallen en de risico’s ervan voor de volksgezondheid. Tjeerd van Dekken (PvdA): „De manier waarop we in Nederland dieren houden, is echt niet normaal. In Horst aan de Maas komen net zo veel dieren als er mensen wonen in Amsterdam.”

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel