Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De PvdA wil geen megastallen meer in Nederland. Het dierenleed dat deze vorm van veehouderij veroorzaakt is voor de partij onacceptabel. Daarnaast heeft het veehouden in grootschalige bedrijven grote gevolgen voor de volksgezondheid en vormt het een een zware aantasting voor het landschap. De PvdA wil een puntensysteem dat duidelijk maakt in hoeverre een veehouderijbedrijf duurzaam produceert.

De PvdA wil dat bestaande grootschalige bedrijven in de veehouderij zo spoedig mogelijk worden aangepast aan nieuwe, strengere normen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, zodat er sprake is van een duurzame veehouderij. Dat moet volgens een puntensysteem, zoals er nu al nummers op eieren worden gedrukt.

In het geval van vlees kunnen sterren worden gebruikt, waarbij drie sterren worden toegekend aan biologisch gehouden dieren. Minder sterren duidt dan op een minder goede behandeling. Zo weet de consument dat vlees afkomstig is van boeren die hun dieren goed behandelen.

(Bron: PvdA, 05/12/11 )

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel