Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

door Ben Ackermans

Zaterdag 10 november 2007 - DEN BOSCH - De term 'varkensflat' voor grootschalige varkensbedrijven gaat, als het aan commissaris van de koningin
Hanja Maij-Weggen en gedeputeerde Paul Rüpp ligt, in Brabant in de ban.

"Het zou goed zijn als u als politiek een andere naam verzint, want deze is niet in overeenstemming met de werkelijkheid", zei Maij-Weggen gisteren tot de leden van Provinciale Staten. De oproep volgde op de overhandiging van het boek 'Het gedroomde Brabant'
door journalist Hans Horsten. "Met het gebruiken van het woord varkensflat bezorg je de landbouw een nieuw imagoprobleem", waarschuwde die. Horsten ziet daarin een parallel met het bezigen van de naam legbatterij in de pluimveesector. "Een van de boeren die ik voor mijn boek heb gesproken, Herbert Vos uit Overlangel, heeft me duidelijk gemaakt dat die term het beeld van de bedrijfstak voorgoed vergiftigd heeft."
Het verleidde gedeputeerde Rüpp tot de verheugde constatering dat 'de linkse, uit Tilburg afkomstige stadsjongen, oud-journalist van de Volkskrant, nu een pleidooi houdt voor de mens achter de boer'.
"We realiseren ons inderdaad niet altijd wat onze woorden aan stigmatiserends teweeg brengen", aldus Rüpp.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel