Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Als men fijnstof gaat meten dan vergeet men in Grubbenvorst dat dat maar één onbelangrijke factor is waar de gemeente Horst aan de Maas en andere instanties altijd hun voordeel mee kunnen doen en geen belangrijk argument om vestiging van een NGB tegen te houden.

De dorpsraad van Grubbenvorst is blij met een dooie mus, ongeacht de resultaten. Waar het werkelijk om gaat, zal ik trachten uit te leggen. De bestaande agrarische bedrijven in en rondom het LOG Witveld stoten de volgende stoffen uit.

Gezondheidschadende microbiologische deeltjes, zoals actinomyceten en schimmelsporen. De deeltjes hebben de grootte van bacteriën. Ze zijn dus veel kleiner dan fijnstof en dringen diep in de longen door. Ze veroorzaken 3 tot 5 kilometer van de bron COPD-longziekten en allergieën. Om deze deeltjes te meten heb je speciale apparatuur nodig. Er is apparatuur die maar 1/3e van het aantal micro-organismen in de lucht meet.

Gezondheidschadende chemische bestrijdingsmiddelendeeltjes, zoals insecticiden. Deze worden door alle agrarische bedrijven bij het LOG gebruikt. Men gebruikt apparaten om het chemisch spul in kleine deeltjes in de lucht te brengen, om economische motieven. De gezondheid van werknemers en omwonenden komt op de tweede plaats. De deeltjes kunnen tot 72 uur blijven zweven, ook in de omgevingslucht.

Gezondheidschadende deeltjes van schadelijke ontsmettingsmiddelen, zoals formaline en chloor. Deze horen tot de hoogste gevarenklasse en worden door bijna alle bedrijven gebruikt. Ook hier maakt apparatuur de deeltjes microscopisch klein.

Uitstoot van ammoniak. Dit is op alle bedrijven met dierlijk organisch materiaal. Er is geen duurzaam apparaat dat ammoniak kan verwijderen uit uitgestoten lucht.

Fijnstof, waaraan zich schadelijke deeltjes zoals virussen en bacteriën kunnen vasthechten.

Kippenmest, de belangrijkste voedingsbodem voor een vliegenplaag.

Belangrijk is dat alle bedrijven rond of in het LOG Witveld nu al samen zoveel gezondheidschadende stoffen in de lucht brengen en er een stapeling optreedt van deze stoffen, dat eventuele nieuwe bedrijven er gewoon niet meer bij kunnen. Voor de mens schadelijke stoffen worden niet gemeten. De gemeente en de toekomstige bedrijven wrijven zich in de handen. Het zal uiteindelijk de Tweede Kamer of Raad van State zijn die de gezondheid voor de bewoners van Horst boven economische belangen zal stellen, zo schat ik in.

(Bron: Hallo, Peter Rechsteiner,Horst, 12-'1-'12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel