Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Donderdag 12 januari j.l. zijn op uitnodiging van DCGV (Development Company Greenport Venlo) vijftien, in hoofdzaak biologische ondernemers te gast geweest in de Innovatoren. De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van een zienswijze, die Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft ingediend over de Greenport. Biologisch witloftrekker Vollenberg nam afgelopen maanden het initiatief om ondernemers in zijn sector van producent tot detailhandel bij elkaar te brengen.

Het cradle-to-cradle-principe wordt naar de mening van Behoud de Parel onvoldoende gerealiseerd. Ook de biologische ondernemers vinden dat zij meer aandacht verdienen binnen Klavertje 4 als duurzame ondernemers bij uitstek. De brainstormsessie heeft geleid tot onderzoek naar de mogelijkheden om binnen en buiten het 5.400 ha. tellende werkgebied mogelijkheden van grondgebruik te bekijken. Tevens worden mogelijke invullingen van problemen binnen DCGV bekeken waarvoor de ondernemers oplossingen kunnen bieden. Er valt te denken aan gebruik van aangekochte gebouwen, begrazing door veehouders van natuur, restpercelen en taluds en het ontwikkelen van een mogelijke stadsboerderij. Deze zou de verbinding kunnen leggen tussen het gebied met de burgers in de regio door educatie,verkoop en recreatie.

Op de kortere termijn zullen mogelijk door DCGV aangekochte percelen aan onder andere de biologische ondernemers kunnen worden verpacht in afwachting van een mogelijk nieuw gezamenlijk initiatief. DCGV heeft graag een sector als de biologische landbouw binnen zijn grenzen. Het platform van de aanwezige ondernemers is bereid mee te denken en met andere collega’s in de regio hun sector te versterken.

Limburg is in Nederland hekkensluiter als het gaat om biologische landbouw en heeft op dit gebied een inhaalslag te maken. André Vollenberg in reactie op de ontwikkeleingen: "Door het indienen van zienswijzen en een positieve benadering van DCGV kunnen wij bijdragen aan ontwikkelingen in meer maatschappelijk geaccepteerde en duurzame richting".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel