Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bij de opstart naar het concept van het NGB zijn 50% van de dierrechten gegeven onder de voorwaarde dat de mest buiten de landbouw dan wel buiten Nederland zou worden afgezet. Door deze verdubbeling van het aantal dieren voor het NGB kan geen enkele verbetering van het concept NGB overeind worden gehouden. Er is immers altijd een dubbele hoeveelheid voer nodig voor al deze dieren en dat leidt tot een verdubbeling van de hoeveelheid mest ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

Door de vergisting van de mest ontstaat ongeveer( afhankelijk van de gebruikte co-producten) 1,8 keer de hoeveelheid van de oorspronkelijke mest aan digestaat. Deze werd in het verleden in hoofdzaak in Duitsland afgezet. Duitsland heeft echter zeer strenge hygiene-eisen opgelegd aan de import van mest en mestproducten. Onderdeel daarvan is het gedurende twee uur verhitten van de totale substantie tot 120 graden. Dit gaat uiteraard gepaard met een hoog energieverbruik, extra investeringen en dus hogere kosten. In de praktijk komt dit neer op een eind aan de export van mest naar Duitsland. Het illegaal dumpen van mineralen en het overschot hieraan zal voor Nederland alleen maar toenemen. De benutting van alle reststromen wordt daarmee een farce.

Bij de start stelden de partners in het NGB ook, dat zij C)2 zouden afzetten bij de glastuinbouw, die zich zou gaan vestigen in Californië. Inmiddels blijkt echter dat ook de CO2 niet kan worden afgezet naar deze glastuinders. Zij hebben zich vrijwel meteen in de aanloop naar het project teruggetrokken omdat zij er geen nut in zagen. Zij produceren zelf met hun verwarmingsketels en WKK's CO2 en willen vanwege mogelijke ammoniakschade niet te dicht in de buurt zitten van ammoniakbronnen zoals het NGB. Het meest nabij gelegen glastuinbouwbedrijf dat mee zou doen ligt op meer dan 1 kilometer afstand van het NGB en dan ook nog aan de andere zijde van de A73.

De warmte die geproduceerd wordt door de energiecentrale wordt in de praktijk direct de lucht in geblazen. Het bedrijf kan zelf vrijwel niets gebruiken, door de dichte opeenstapeling van dieren is er in de stallen eerder een warmteoverschot dan -tekort. Benutting van deze warmte door derden is te duur door de hoge transportkosten en de grote warmteverliezen over die afstanden.

De geproduceerde elektriciteit is verhandelbaar, maar de winst moet komen uit de subsidie op 'groene' stroom. Compost als product is in Nederland in overschot aanwezig en wordt zelfs gratis en zonder bonnen in de agrarische sector aangeboden. Dit met alle kwalijke gevolgen voor mens en milieu door hoge gehaltes aan oonder andere zware metalen.

Enige conclusie: zo langzamerhand lijkt er van al die beloftes over duurzaamheid bij het NGB weinig meer over te blijven...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel