Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeente is nu aan zet als ze de 'varkensflats' in Fortwijk wil tegenhouden. De race is nog niet gelopen, slim beleid zal nodig zijn.

Het was een succesvolle bijeenkomst van de stichting 'Vroomshoop en omgeving mesthoop?', maandagavond in het MCC in Vroomshoop. Negen inleiders (voor- en tegenstanders van megabedrijven) zetten de zaak helder uiteen in een MCC dat uitpuilde van de mensen. Niemand in Twenterand kan nu nog zeggen dat hij niet weet hoe het zit met de 'varkensflats'.

Ook de gemeenteraad, die zich omstreeks juni dit jaar volstrekt overvallen voelde door de plannen in Fortwijk, heeft zich in de materie verdiept. Gemeentebelangen Twenterand en PvdA lieten eerder al weten mordicus tegen de plannen te zijn. Het CDA stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat Fortwijk nu eenmaal aangewezen was als landbouwontwikkelingsgebied en dat daar in principe niets meer aan te doen is. Het enige wat het CDA nog als mogelijkheid zag, was het aantal megabedrijven te beperken tot vier. Twee weken geleden maakte het CDA een verrassende ommezwaai en verklaarde zich tegen vestiging van welk megabedrijf dan ook in Fortwijk. De ChristenUnie, Lokaal Liberaal Twenterand en Hart voor Twenterand stelden zich ook op dat standpunt, en daarmee leek het pleit beslecht.

Toch is dat niet het geval. Maandagavond bleek dat Family Farmers en varkenshouder Schuttert hun plannen willen doorzetten. Fortwijk is - hoe je het ook wendt of keert - aangewezen als gebied waar de intensieve veehouderij zich mag ontwikkelen. De gemeente zal dus slim beleid moeten voeren om dat tegen te houden.

Tot nu toe heeft de gemeente de kwestie voor zich uitgeschoven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de zaak in augustus in de gemeenteraad zou komen komen, later werd het november, toen december, nu wordt het begin volgend jaar.

De signalen uit de bevolking en de standpunten van de fracties zijn overduidelijk: men wil geen 'varkensflats' in Fortwijk. Family Farmers heeft maanden geleden al grond gekocht in het gebied. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het bedrijf zich zomaar aan de kant laat schuiven. Daarom blijft de stichting Vrom? op het vinkentouw, aldus woorvoerder J. Veldhuis.

(Bron: Tubantia - 16-11-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel