Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

OLST/WIJHE - De gemeenteraad van Olst-Wijhe wil ondernemers die mega-varkensstallen willen beginnen de voet dwars zetten door de maximale afmeting van drie hectare te schrappen uit de partiële herziening intensieve veehouderij.

Daardoor zou de huidige maat van anderhalve hectare in ieder geval voorlopig gehandhaafd blijven. Dat bleek gisteravond tijdens een discussie over de herziening. Het besluit valt pas op 3 december.

De drie hectare is via een vreemde constructie in de partiële herziening terecht gekomen. De bestemmingsplanwijziging gaat eigenlijk uitsluitend over gebieden die door de Reconstructiewet zijn aangewezen als extensiverings- of verwevingsgebied. De drie hectare slaat echter op de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Wat binnen die LOG's allemaal wel of niet kan wordt pas volgend voorjaar duidelijk. Volgens afspraak moeten gemeenten de partiële herziening voor 1 januari hebben vastgesteld. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd ongewenste ontwikkelingen voordoen, is er ook iets over de LOG's in opgenomen. Drie hectare betekent een verruiming ten opzichte van de nu geldende anderhalve hectare. Dat gegeven stuit op argwaan en verzet van veel betrokkenen. Ook gisteren waren er weer vier insprekers over het onderwerp.

De raad wil de anderhalve hectare uit het huidige bestemmingsplan handhaven tot de LOG-visies klaar zijn. Het college gaat bekijken of het schrappen van de drie hectare strookt met wat in de Reconstructiewet staat en komt binnenkort met een definitief voorstel.

De raad schaarde zich gisteravond achter een brief van het college aan de ministers van Landbouw en VROM waarin wordt gevraagd om instrumenten om de eigen boeren voorrang te kunnen geven ten opzichte van ondernemers van elders.

(Bron: De Stentor, door Henri Bruntink, 17-11-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel