Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De maatschap Bouwman-Nijssen heeft een milieuvergunning aangevraagd voor het oprichten van een mestverwerkingsbedrijf in IJsselsteyn. Omwonenden vrezen negatieve gezondheidseffceten.

Omwonenden in de buurt van de plek waar de nieuwe mestverwerkingsinstallatie gevestigd worden, vrezen negatieve gezondheidseffecten van de komst van deze installatie. Daarbij baseren zij zich op een rapport van het RIVM (zie ook het artikel Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied). In dit rapport wordt aangetoond dat er grote hoeveelheden resistente bacterieën zich in rivieren in Noord Oost Brabant bevinden.

Er wordt niet expliciet aangetoond dat de resistente bacteriën afkomstig zijn van veeteeltbedrijven, maar dat wordt wel hoogst waarschijnlijk geacht. Ook waterzuiveringsinstallaties zijn grote bronnen van resistente bacterieën. En een mestverwerkingsbedrijf werkt zeker niet "schoner" dan een waterzuivering. Omdat in de veehouderij veel antibiotica wordt gebruikt (hoge veedichtheid werkt dit ook in de hand), is de kans groot dat er zeer grote concentraties van deze bacterieën in het milieu terecht komen en vervolgens in aanraking komen met de mens, met alle vervelende consequenties van dien.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel