Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

“Een gemiste kans van de gemeente Horst aan de Maas door het onderzoek naar duurzaam landbouwbeleid naast zich neer te leggen”. Dat is de mening van Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg van de SP. Hij reageert op de definitieve afwijzing van het burgerinitiatief van de werkgroep in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De meerderheid van de raad is van mening dat alleen agrarische ondernemers zelf met een initiatief kunnen komen voor een andere landbouw. “Daarbij vergeten ze dat in de werkgroep ook agrarische ondernemers vertegenwoordigd zijn en dat de mensen die het burgerinitiatief ondertekenden, ook met voedselproductie te maken hebben. Als boer of als consument”, aldus Riky Schut, secretaris van de werkgroep.

Riky Schut sprak de gemeenteraad voorafgaande aan de beraadslagingen toe: “Het burgerinitiatief, met ruim voldoende handtekeningen, streeft naar een alternatief lokaal landbouwbeleid. Een duurzame, regionale, milieuvriendelijke gezinslandbouw. Dat zou bij uitstek een mooi project zijn geweest voor de gemeente Horst. In het collegeprogramma van 2011-2014 presenteert de gemeente immers het thema: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’”. Riky concludeert nu, na afloop van het debat: “Mooie kreten van het college, maar het mag geen inhoud hebben!

Paul Geurts: “De gemeenteraad laat opnieuw zien, hoe men met inspraak van de basis om denkt te kunnen gaan. Het is niet de eerste keer in korte tijd dat een burgerinitiatief terzijde wordt gelegd. Eerder gebeurde dat ook met het burgerinitiatief van Behoud de Parel onder de titel 'Gezondheid EERST!'. Tegenargumenten van raadsleden over markt, ondernemers en breed draagvlak tonen van weinig kennis en betrokkenheid bij de boeren- en tuindergezinnen die hard moeten knokken voor hun bestaanszekerheid. Het is juist de kracht van de samenleving, van bedrijfsleven, boeren en burgers om de verantwoordelijkheid op zich te nemen over wat haalbaar is voor een duurzame agrarische sector en een leefbaar platteland in onze regio".

Riky Schut: “Onderzoek en studie – waarvoor in het burgerinitiatief gepleit werd - zouden wellicht meer inzicht kunnen geven in een voorwaardenscheppend en verantwoord landbouwbeleid in onze regio. Aansluitend op de plannen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een duurzame toekomst, zowel in ecologisch als sociaal opzicht, een gezonde omgeving waarin voedsel wordt verbouwd en garanties voor een gezond eindproduct, daar zouden de inwoners van Horst flink mee geholpen zijn”.

Lees hier over de eerste bijeenkomst, ter voorbereiding op het burgerinitiatief.
Lees hier over de tweede bijeenkomst, ter voorberdiing op het burgerinitiatief.
Lees hier over het ophalen van handtekeningen voor het burgerinitiatief.
Lees hier over de aanbieding van het burgerinitiatief aan de gemeenteraad.
Lees hier over de eerste reactie van de gemeenteraad op het burgerinitiatief.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel