Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Schaftkeet Op de plaats waar Behoud de Parel tot nu een groot billboard langs de A73 had geplaatst, is een schaftkeet geplaatst. Aan één van de wanden van de schaftkeet is het oude billboard nog steeds zichtbaar. De schaftkeet is bedoeld voor de agrarische medewerkers, die het land in de buurt van de schafkeet bewerken. Daarmee heeft de schaftkeet een agrarische bestemming.

In mei 2011 schreef het college van B&W een brief aan Behoud de Parel dat zij het billboard langs de A73 moesten weghalen. Het bord zou misstaan, als de Floriade van start gaat. Eind 2011 kreeg Behoud de Parel een tweede brief, nu van Bureau Handhaving. Weer werd verzocht het bord weg te halen. Nu werd gedreigd met een dwangsom van 250 euro per dag met een maximum van 2500 euro. Behoud de Parel en de eigenaar van de grond waar het bord staat lieten zich door de gemeente niet intimideren. Ze lieten het bord staan.

Eén van de argumenten die de gemeente aanvoerde om te verklaren dat het bord illegaal was, betrof de opmerking dat het bord geen agrarische bestemming had. Dat probleem is nu – met de schaftkeet – opgelost. Ondertussen heeft Behoud de Parel wel een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Horst aan de Maas tegen het opleggen van een dwangsom (zie het eerdere artikel op de website).

Behoud de Parel vindt dat de gemeente met twee maten meet. B&W treden niet handhavend op tegen een illegaal varkensbedrijf aan de Laagheidweg (onderdeel van het toekomstige Nieuw Gemengd Bedrijf , met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens straks de grootste veestal van Nederland) en pakt wel het bord van Behoud de Parel met de leus “Gezondheid EERST” – waar verder niemand last van heeft – wél aan.

In de bijlage een aantal artikelen in Dagblad de Limburger over het protestbord van Behoud de Parel langs de A73.

Hier kunt u doorklikken naar een bespiegeling van Wim Moorman (Horst - Sweet - Horst) op de borden langs de A73.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel