Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eurocommissaris Potocnik voor Milieu ziet mestverwerking als laatste oplossing voor de mestproblematiek in intensieve veehouderijgebieden. Hij ziet liever dat gewerkt wordt aan duurzame oplossingen waarbij ook de productie van stikstof en fosfaat in dierlijke mest wordt verlaagd, zoals aanpassingen van mineralengehaltes in het veevoer of maatregelen om de veebezetting te verlagen. Mestverwerking wordt door Potocnik gezien als een 'end-of-pipe-oplossing', die overigens wel kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in gebieden met een hoge veebezetting.

Potocnik sprak vorige week met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over diens plannen voor het Nederlandse mestbeleid. Mestverwerking vormt daar een belangrijk onderdeel van, waarbij de hoop bestaat dat de Europese Commissie het mineralenconcentraat uit bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger wil erkennen. De eurocommissaris wil dit niet eerder beoordelen dan eind 2013, als er meer resultaten van de Nederlandse pilot zijn.

Potocnik vindt het wel waardevol dat Nederland het onderzoek met het gebruik van mineralenconcentraten voortzet. Hij staat ook wel positief ten opzichte van de groeiende belangstelling voor mestverwerking. Verwerkte mest kan gemakkelijker afgezet worden uit gebieden met veel veehouderij. Ook kan mestbewerking en mestverwerking bijdragen aan een beter mineralenmanagement op bedrijfsniveau, waardoor de mineralenoverschotten op bedrijfsniveau gereduceerd kunnen worden.

(Bron: Boerderij Vandaag, 21/02/12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel