Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

AMSTERDAM - Nederland zal in de nabije toekomst op grote schaal natuurgebieden, braakliggende gronden, bermen en jachtterreinen moeten omploegen tot graanvelden om te kunnen voldoen aan de dramatisch stijgende vraag naar voedsel.
In 2020 zal de wereldbevolking zijn gegroeid tot acht miljard mensen en zal de graanprijs zo'n 40 procent hoger liggen wat leidt tot veel hogere voedselprijzen. Wereldwijd is in die periode een kwart meer grond nodig dan nu om voldoende voedsel voor alle wereldbewoners te kunnen produceren.

Honger
Dat blijkt uit de brede studie van ING Wholesale Banking die vanochtend verschijnt. "Het westen gaat van een overschot naar een permanent tekort aan graan", zegt Gerard Rijk, aandelenanalist van ING. Alleen door groengebieden op te offeren wordt Nederland na 2020 geen 'hongergebied'.

Met de graankosten gaan de prijzen van brood, maar ook van vlees fors omhoog. Europeanen eten gemiddeld 80 kilo vlees per jaar, in ontwikkelingslanden 29 kilo. Dat gaat naar 36 kilo in 2020. " Voor elke kilo vlees is vijf kilo graan en heel veel water nodig. Met productiviteitsverhoging alleen lukt dat niet meer. Dit leidt tot veel grotere prijsstijgingen dan we hier gewend zijn", zegt Rijk. "We gaan fors meer voor ons eten betalen. In sommige gebieden extreem veel." Graan, inclusief maïs, bepaalt de helft van de landbouwproductie. De vraag wordt verder opgevoerd doordat de VS en Europa graan als grondstof voor biobrandstof gebruiken. Door de stijgende temperatuur en het groeiend tekort aan water kan graan niet overal meer worden verbouwd. "De benodigde grond is wel beschikbaar. We moeten het alleen beter organiseren", zegt Rijk. "In Oost- en Centraal Europa, Afrika en Latijns-Amerika, niet in Azië. Door de stijgende prijs voor graan loont het ook om gronden geschikt te maken voor de verbouwing van graan. De pampa's in Argentinië zijn nu slecht georganiseerd, Afrika kan gaan produceren als eerst eens duidelijk wordt wie de grond bezit, en in Oost- en Centraal Europa kan de productie nog omhoog", stelt Rijk. " In deze gebieden ontstaan weer nieuwe afzetkansen voor westerse bedrijven."
(Bron: De Telegraaf, 26-11-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel