Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provinciale Staten hebben, vooruitlopend op de intrekking van de Reconstructiewet, unaniem ingestemd met het intrekken van de Brabantse gebieds- en reconstructieplannen. De ambitie in de plannen blijft nadrukkelijk wel bestaan.
Lees meer ...

In de bijlage de reactie van de Brabantse Milieufederatie op het besluit van de provincie Brabant.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel