Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

WaalkensMaandag 19 november stond voor Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA) in het teken van een bezoek aan Horst aan de Maas. Hij bracht een bezoek aan André Vollenberg en sprak ’s avonds met een dertigtal inwoners van Horst aan de Maas.

 

Collega's onder elkaar!
Voorafgaand aan de informatieavond in de Witte Dame in Grubbenvorst bracht Harm Evert Waalkens (naast Tweede Kamerlid ook biologisch melkveehouder) kort een bezoek aan biologisch-dynamisch tuinder André Vollenberg. Bij een kop koffie werd bijgepraat over de biologische landbouw en de manier waarop beiden tot omschakeling zijn gekomen. Zoals meestal komt dit voort uit overtuiging dat deze wijze van boeren beter is en door schandalen in de voedselketen. Al rap komt het gesprek op de vestiging van het LOG Witveld en aan de hand van kaarten wordt de dreigende insluiting van Grubbenvorst verduidelijkt. Daarna wordt al pratend over het bedrijf gelopen. Langs de prei en asperges en er wordt een kijkje genomen in de witloftrekkerij met koelcel.

Bij de Witte Dame
In Brasserie De Witte Dame verwelkomde Birgit op de Laak, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Horst aan de Maas de heer Waalkens en de ongeveer dertig aanwezigen. Om het thema van de avond vast te stellen, kregen alle aanwezigen een sticker met een stelling over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Op democratische wijze – met overweldigende meerderheid - werd besloten dat de stelling “Megabedrijven horen niet thuis op het platteland” onderwerp van gesprek zou worden. In een bevlogen toespraak ging Waalkens in op verschillende initiatieven voor de bouw van varkensflats en de voordelen van clustering. Het belangrijkste voordeel, naar zijn mening: alle bedrijvigheid zoveel mogelijk op één plek voorkomt een grotere belasting van het platteland. Een discussie tussen voor- en tegenstanders volgde. Waalkens concludeerde dat het NGB niet in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveld thuishoorde.

De initiatiefnemers
De initiatiefnemers van het NGB - die ook aanwezig waren – brachten in dat hun doel en opzet is om een goed, gezond en smakelijk stukje kip en varkensvlees te produceren tegen een aantrekkelijke prijs. Zij gaven aan dat ze met hun bedrijf ‘spelers op de wereldmarkt’ zijn, waarbij ze moeten concurreren met megabedrijven aan de Oostgrens van Duitsland gericht op de markten in Rusland en China. Naar de mening van de NGB-ondernemers kunnen zij die concurrentieslag wel aan. Er is naar hun mening een grote vraag naar voedsel in de wereld en zij kunnen daar aan voldoen. Tegen elk argument tegen het NGB brachten ze een argument in vóór het NGB. Voorbeeld: het NGB draagt bij aan de verrommeling van het buitengebied! En het tast de open ruimte aan. De oplossing van de initiatiefnemers: plant bomen en struiken om de gebouwen, die dan aan het zicht onttrokken worden. Reactie: Maar dan tast je toch even goed de open ruimte aan en: hoe snel groeit een boom eigenlijk?.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel