Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 22 augustus 2011 diende Behoud de Parel via Wösten Juridisch Advies een bezwaar in bij de Commissie Bezwaar en Beroep over het feit dat de gemeente Horst aan de Maas weigerde handhavend op te treden tegen een van de participanten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels al meer dan 3 jaar niet aan de normen. De gemeente heeft besloten de bezwaren aan de kant te schuiven en blijft bij haar weigering handhavend op te treden (zie bijlage). Reden voor Behoud de Parel om naar de rechter te stappen.

Al in juli 2008 trok Behoud de Parel bij het College van B&W aan de bel inzake het feit dat verschillende bedrijven, waaronder Heideveld Varkens BV niet voldeden aan de gestelde eisen (zie artikel op de website van Behoud de Parel). Maar ook toen al reageerde het gemeentebestuur laconiek. "Duidelijk is dat we van het handhavingsbeleid van dit College van B&W weinig kunnen verwachten", aldus Paul Geurts van Behoud de Parel. "Dat betekent dat als straks bij het Nieuw Gemenegd Bedrijf zaken fout lopen, dat we weinig bescherming van dit gemeentebestuur kunnen verwachten. Zij laten duidelijk merken dat de gezondheid van de omwonenden en het milieu hen niet echt interesseert. Alleen economische belangen trekken kennelijk hun aandacht! Als B&W het niet doet, dan stappen we gewoon naar de rechter. Die kijkt waarschijnlijk wel objectief".

Op dit moment voldoet het varkensbedrijf - dat straks onderdeel wordt van het NGB - niet aan de eisen, waardoor te veel amoniak en fijnstof uitgestoten wordt. Om dat te voorkomen zou het bedrijf de zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT) moeten toepassen. Er gelden volgens Behoud de Parel meerdere redenen om niet te wachten, maar de veehouderij aan de BBT-technieken te laten voldoen. Andere bedrijven voldoen wel aan de normen en het toestaan van werken met achterhaalde technieken moet aangemerkt worden als valse concurrentie voor deze legale veehouderijbedrijven. Verder leiden overmatige stikstofdeposities tot aanmerkelijke (ook materiële) schade. Talloze onderzoeken bevestigen de schadelijkheid van de overmatige stikstofdeposities (zie artikel op de website van Behoud de Parel).

In de bijlage de brief die Behoud de Parel naar de rechter heeft gestuurd.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel