Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vernietiging LLTB pas 004Dinsdagmiddag 27 november hebben twee leden van de LLTB bij het Landbouwhuis hun lidmaatschap van deze organisatie opgezegd. Het betreft de heren Peter Hegger uit Arcen en André Vollenberg uit Grubbenvorst. Zij geven op deze wijze blijk van hun ongenoegen over de steun die de LLTB geeft aan megabedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst.

Vollenberg en Hegger wijzen er op dat de LLTB een aandeel heeft in Knowhouse, dat megaprojecten zoals het Nieuw Gemengd Bedrijf, kortweg NGB, te Grubbenvorst probeert te realiseren. Ook plaatst de LLTB, op kosten van alle leden, advertenties die pleiten voor bedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf, met 35.000 varkens en 1.300.000 kippen, een slachterij, composteringsbedrijf en bio-vergistingsinstallatie met elektriciteitscentrale. Veehouder Hegger en tuinbouwer Vollenberg vragen zich af wat dat überhaupt met landbouw te maken heeft.

Vernietiging LLTB pas 002Wanneer regiobestuurders van de LLTB dan ook nog pleiten voor verdere industrialisatie van de intensieve veehouderij, dan voelen ondernemers met een gezinsbedrijf zich bedrogen. Zij worden zoetgehouden met kortingen op een zorgverzekering en aanbiedingen van mooie mobieltjes vanuit de LTO. Maar echte ondersteuning in hun “struggle for live” in de concurrentieslag met de megabedrijven moeten ze ontberen. Vernietiging LLTB pas 001

Vollenberg – ook lid van actiegroep Behoud de Parel uit Grubbenvorst - roept de collega’s dan ook op het voorbeeld van hem en collega Hegger te volgen. Wellicht kan op die manier de LLTB gedwongen worden niet alleen op te komen voor enkele grote ondernemers in Limburg, maar ook – en vooral! - voor de vele gezinsbedrijven. Vollenberg verwacht dat meer boeren zich gaan aansluiten bij zijn initiatief. Met name biologische agrariërs voelen zich bedrogen, omdat de LLTB tot 2004 de biologische landbouw ondersteunde met subsidie van de EU. Nu geen subsidie meer wordt verleend is ook de ondersteuning volledig weggevallen. Toch betalen alle LLTB-leden, ook biologische, contributie aan de LLTB.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel