Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 22 augustus 2011 diende Behoud de Parel via Wösten Juridisch Advies een bezwaar in bij de Commissie Bezwaar en Beroep over het feit dat de gemeente Horst aan de Maas weigert handhavend op te treden tegen een van de participanten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels bijna 4 jaar niet aan de normen. B&W heeft op verzoek van de Commissie Bezwaar en Beroep om haar eerdere besluit te heroverweg afwijzend beschikt. Reden voor Behoud de Parel om naar de rechter te stappen. De rechtzaak over de weigerachtige houding van Horst aan de Maas vindt plaats op donderdag 3 mei om 14.00 uur (zie de bijlage).

Al in juli 2008 trok Behoud de Parel bij het College van B&W aan de bel inzake het feit dat verschillende bedrijven, waaronder Heideveld Varkens BV niet voldeden aan de gestelde eisen (zie artikel op de website van Behoud de Parel).

Naar aanleiding van het verzoek van Behoud de Parel om handhavend op te treden tegen Heideveld Varkens BV stelt de gemeente steeds, dat zij van mening is dat de situatie binnenkort gelegaliseerd wordt. Daarbij doelt zij op de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen), waar Heideveld Varkens BV onderdeel van uit maakt. De gemeente gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat Behoud de Parel bezwaar heeft gemaakt tegen de komst van het NGB en dat de procedures nog heel wat jaren in beslag zullen nemen. Al die tijd voldoet het bedrijf niet aan de normen om het milieu te beschermen. De gevolgen van het feit dat Heideveld Varkens BV geen maatregelen neemt, zijn aanmerkelijk. Door de gemeente zelf is een overschrijding van de toelaatbare ammoniakemissies vastgesteld van maar liefst 7.700 kg NH3. Het gevolg van de overmatige ammoniakemissies is tevens een overmatige emissie van onder meer fijn stof, ziektekiemen en geur.

Er gelden volgens Behoud de Parel meerdere redenen om niet te wachten, maar de veehouderij aan de BBT-technieken te laten voldoen. Andere bedrijven voldoen wel aan de normen en het toestaan van werken met achterhaalde technieken moet aangemerkt worden als valse concurrentie voor deze legale veehouderijbedrijven. Verder leiden overmatige stikstofdeposities tot aanmerkelijke (ook materiële) schade. Talloze onderzoeken bevestigen de schadelijkheid van de overmatige stikstofdeposities (zie artikel op de website van Behoud de Parel).

Het feit dat de gemeente nu al niet handhavend op wil treden tegen het bedrijf laat zien dat in de toekomst - als het NGB zich gevestigd zou hebben in Landbouw Ontwikkelingsgebeid Witveldweg en de regels overtreedt - van handhaving weinig te verwachten valt! Alle reden om de rechter donderdag 3 mei om een uitspraak te vragen over het gedrag van de gemeente.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel