Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel heeft haar bord - vastgemaakt aan een schaftkeet - afgelopen donderdagmiddag verplaatst naar een nieuw perceel aan de A73. Op dit moment sdtaat het bord nog op een wat grotere afstand van de A73, maar binnenkort komt het bord weer pal langs de A73 te staan. Om daarmee duidelijk te blijven maken, dat de gemeente speelt met de gezondheid van haar burgers, als zij de gigastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) toestaat.

SchaftkeetIn mei 2011 schreef het college van B&W een brief aan Behoud de Parel dat zij het billboard langs de A73 moesten weghalen. Het bord zou misstaan, als de Floriade van start gaat. Eind 2011 kreeg Behoud de Parel een tweede brief, nu van Bureau Handhaving. Weer werd verzocht het bord weg te halen. Nu werd gedreigd met een dwangsom van 250 euro per dag met een maximum van 2500 euro. Behoud de Parel en de eigenaar van de grond waar het bord staat lieten zich door de gemeente niet intimideren. Ze lieten het bord in eerste instantie staan.

Eén van de argumenten die de gemeente aanvoerde om te verklaren dat het bord illegaal was, betrof de opmerking dat het bord geen agrarische bestemming had. Dat probleem was met de schaftkeet opgelost. Maar de gemeente trad opnieuw handhavend op. Behoud de Parel heeft - in overleg met de eigenaar van de grond, waar de schaftkeet op is geplaatst - besloten, de schaftkeet te verplaatsen. Om de eigenaar niet in de problemen te brengen.

Behoud de Parel vindt overigens nog steeds dat de gemeente met twee maten meet. B&W treden niet handhavend op tegen een illegaal varkensbedrijf aan de Laagheidweg (onderdeel van het toekomstige Nieuw Gemengd Bedrijf en pakt wel het bord van Behoud de Parel met de leus “Gezondheid EERST” – waar verder niemand last van heeft – wél aan. Reden om het bord elders te plaatsen. Kan de gemeente weer van voren af aan beginnen. Je zou denken dat ze zich met zinniger zaken bezig zou kunnen houden. Met handhaven bij de veehouderijen, bijvoorbeeld...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel