Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

PEELREGIO – Bij de entree van het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch staat een zeug met biggen nog steeds verheven op een sokkel. Reukloos, dat wel. In de Peelregio is dat anders. Daar nam de varkenstapel volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de afgelopen 10 jaar toe met maar liefst 20 procent. Horst aan de Maas spant de kroon met een toename van 43%, maar ook de Brabantse Peelgemeenten scoren hoog. Niet vreemd dat steeds meer inwoners de overlast (stank, milieuvervuiling, gezondheidsrisico’s) van de intensieve veehouderij meer dan zat zijn. Stichting Mens, Dier & Peel bericht daar over.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 10 Peelgemeenten de varkensstapel sinds 2002 met meer dan 20 procent is gegroeid. Het gaat daarbij om de volgende gemeenten: Asten (34%), Bernheze (31%), Gemert-Bakel (23%), Horst aan de Maas (43%), Laarbeek (37%), Sint Anthonis (31%), Someren (23%), Uden (28%), Venray (29%) en Weert (25%).

Ondanks de Reconstructie die de belastingbetaler vele miljoenen euros heeft gekost, is de varkenstapel in slechts vier gemeenten de afgelopen 10 jaar gekrompen: Peel en Maas, Landerd, Cuijk en Helmond. Maar vaak is deze daling weer teniet gedaan door de groei van andere diersoorten. Onderstaande tabel toont de toe- en afname van de varkensstapel in 2011 ten opzichte van referentiejaar 2002.
peelregio_varkens_trend_2011_0

In Horst aan de Maas is de grootste groei te constateren. Terwijl de plannen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, met haar 35.000 varkens (en 1,2 miljoen kippen) nog niet eens gerealiseerd zijn. En als het aan vereniging Behoud de Parel ligt, zal dat ook niet gerealiseerd worden.
varkens_trend_veestapel_peelregio_nl_2000_20112

Bovenstaande grafiek laat zien dat de varkensstapel in de Peel tussen 2002 en 2011 met 20 procent is toegenomen tegenover landelijk circa 6 procent.

Venray heeft hoogste aantal dieren van Nederland

De gemeente Venray telt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het hoogste aantal dieren binnen haar grenzen van heel Nederland: ruim 4,2 miljoen dieren (2011). In de top 25 van gemeenten met het hoogste aantal dieren staan maar liefst 13 gemeenten in de Peelregio. In totaal gaat het om circa 33 miljoen dieren.

Binnen de top 10 (2 miljoen dieren of meer) staan 6 Peelgemeenten, namelijk Leudal, Someren, Nederweert, Bernheze, Gemert-Bakel en Weert. Op de plaatsen 11 tot en met 25 (tussen 2 en 1 miljoen dieren) komen we de gemeenten Deurne, Horst aan de Maas, Boxmeer, Sint Anthonis en Asten tegen.
top_dieren_gemeenten_NL_2011

Uit een vergelijking blijkt dat de meeste diersoorten in de Peelregio gedurende de afgelopen tien jaar sterker zijn toegenomen ten opzichte van de landelijke trend. Zo nam de varkensstapel in de Peel tussen 2002 en 2011 toe met 20 procent tegenover landelijk circa 6 procent.

In dezelfde periode steeg het aantal pelsdieren in de Peel met 78 procent (landelijk 58 procent).Gemert-Bakel staat met stip op 1 met circa 270.000 teeven. De toename van het aantal geiten in De Peel lag nog hoger, namelijk 200 procent (tegenover landelijk 50 procent). Niet vreemd dat juist in Landerd, de gemeente met het grootste aantal geiten, in 2009 de Q-koorts uitbrak.

Ook binnen de pluimveesector was aan het eind van het decennium in de Peelregio een forse toename te zien; een stijging die overigens daarna weer afnam. De rundveesector volgde het afgelopen decennium in de Peelregio globaal genomen de landelijke trend.

Grafieken per diersoort
varkens_trend_veestapel_peelregio_nl_2000_20112
pluimvee_trend_veestapel_peelregio_nl_2000_20112
runderen_trend_veestapel_peelregio_nl_2000_20112
pelsdieren_trend_veestapel_peelregio_nl_2000_20112
geiten_trend_veestapel_peelregio_nl_2000_20112

Bovenstaande ontwikkelingen duiden erop dat de veedichtheid in De Peel tussen 2002 en 2011 nog verder is toegenomen. Een hoge veedichtheid brengt risico’s met zich mee. Niet alleen voor de veehouderijen zelf (een uitbraak van een besmettelijke ziekte kan grote consequenties hebben voor andere bedrijven), maar ook voor mensen in de directe omgeving indien sprake is van een uitbraak die kan overslaan van dier op mens (zo”onosen).

Naast risico’s op het gebied van gezondheid van mens en dier veroorzaakt de veesector een grote druk op milieu en landschap. Deze problematiek is niet of tegen zeer hoge kosten op te lossen met technische hulpmiddelen zoals mestinjecteurs, luchtwassers en mestfabrieken. Bewoners- en milieugroepen in De Peel pleiten daarom al geruime tijd voor inkrimping van de veestapel.

(Bron: Knak de worst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel