Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN HAAG - Megastallen kunnen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De overheid moet daarom ingrijpen als bedrijven te groot worden. Dat zei de Brabantse GGD-arts Jos van de Sande woensdag tijdens een hoorzitting van de commissie Landbouw in de Tweede Kamer, over de omvang van veebedrijven.

Lees hier meer (Bron: Omroep Brabant, 16-5-'12)

Tijdens dezelfde hoorzitting bracht de Dierenbescherming naar voren dat doorgaan met concurreren op kostprijs een neerwaartse spiraal betekent, die uiteindelijk alleen verliezers kent; de boer met zijn familiebedrijf wordt vervangen door fabrieksarbeiders en het dier wordt steeds meer een ding. Kortom, de intensieve veehouderij moet op de schop. De veehouderij is gericht op een zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten. Verlaging van de opbrengstprijs trachten veehouders op te vangen door schaalvergroting en intensivering. Dit heeft volgens de Dierenbescherming ernstige aantasting van het welzijn van dieren in de veehouderij tot gevolg. Megastallen zijn de volgende stap in dit proces: meer van hetzelfde, dat al niet goed is, vindt de Dierenbescherming.
Om meer ruimte voor dierenwelzijn te bewerkstelligen moet de veehouderij zich richten op het creëren van duurzamer vlees, eieren en zuivel. Niet 'mega' maar 'minder en beter' is volgens de Dierenbescherming de weg naar een maatschappelijk aanvaardbare veehouderij met toekomst. Met die boodschap zal zij het rondetafelgesprek ingaan, waarbij onder andere ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de dierenartsenorganisatie KNMvD aanschuiven ((Bron: Dierenbescherming, 16/05/12).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel