Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een open brief aan de PvdA Horst aan de Maas (zie bijlage) heeft vereniging Behoud de Parel aan de PvdA gevraagd hoe zij staat tegenover de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst. De reden van de open brief is gelegen in het feit dat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en de PvdA in de Tweede Kamer er voor gepleit heeft dat boeren op één locatie niet meer dan 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens en 220.000 vleeskuikens mogen houden. Aanzienlijk lagere aantallen dan bij het NGB. Daarnaast vroeg de PvdA aan staatssecretaris Bleker of hij de bouw van megastallen die de voorgestelde norm zouden overschrijden, zoals het NGB in Horst aan de Maas, stil kon leggen. Behoud de Parel geeft in haar open brief aan niet te weten wat ze aan de PvdA hebben. Daarom de vraag: “Wat wil de PvdA met de megastallen?

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas regelmatig gediscussieerd over de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens. Steeds leek het er op dat de PvdA “nee” gingen zeggen tegen de plannen, conform haar verkiezingsprogramma. Maar steeds weer kwam aan het einde van het betoog van PvdA-fractievoorzitter Richard van der Weegen de draai: de PvdA stemde toch in met de plannen van het NGB.

In haar brief schrijft Behoud de Parel dat de gemeenteraad in een van de eerstvolgende raadsvergaderingen gaat praten over een rapportage van de GGD over de gezondheidsrisico’s als het NGB zich vestigt op LOG Witveldweg. Behoud de Parel schrijft te hopen dat de PvdA (in de raad samen met PK één fractie) zich niet gaat verschuilen achter het theoretisch rapport van de GGD, waarin de gegevens die ze daarvoor gebruiken, voornamelijk afkomstig zijn van het NGB zelf! Behoud de Parel hoopt dat de PvdA zich houdt aan haar verkiezingsprogramma en nu wel de rug recht houdt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel