Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 3 juli stuurde Behoud de Parel een brief naar de PvdA met de vraag hoe de PvdA staat tegenover het Nieuw Gemengd Bedrijf. Dat vroeg de vereniging omdat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en landelijk samen met SP, GL en PvdD tegen. De PvdA schreef terug (zie bijlage) dat ze tegen het NGB is. Dat zou blijken uit haar tegenstem in 2008, toen de meerderheid van de raad voor was. Behoud de Parel plaatste daar vervolgens vraagtekens bij die bij de PvdA-woordvoerder Richard van der Weegen weer een reactie uitlokte. Kern van zijn reactie: Behoud de Parel schrijft onzin! Of dat klopt kan de lezer zelf beoordelen.

Volgens de PvdA in haar eerste reactie op Behoud de Parel stond de raad met het besluit vóór het toelaten van het NGB op 12 februari 2008 vanaf dat moment buiten spel. "Waarom schreef de PvdA in haar verkiezingsprogramma in 2009 dan tóch dat ze het NGB tegen zou houden? En zegt de PvdA direct na de verkiezingen via Dagblad de Limburger dat ze voortaan vóór het NGB is?" Die vraag stelde Behoud de Parel aan de PvdA in haar reactie op het antwoord van de PvdA op de eerste openbrief van Behoud de Parel. In haar reactie op deze tweede brief (zie bijlage) schrijft de PvdA nu dat het grote onzin is, dat de PvdA na de verkiezingen via De Limburger gezegd zou hebben dat ze voortaan vóór het NGB zijn. Een vreemde reactie gezien het feit dat in de brief in een voetnoot verwezen werd naar het betreffende artikel, dat ook op de website van Behoud de Parel is terug te vinden (lees dat artikel - inclusief het artikel in Dagblad de Limburger - hier, dan kunt u zelf oordelen).

De PvdA vraagt Behoud de Parel de raadsbesluiten te laten zien, waaruit blijkt dat de PvdA voor het NGB heeft gestemd. Behoud de Parel wijst in haar reactie (zie bijlage) op de raadsvergadering van 15 maart 2011 toen het burgerinitiatief van Behoud de Parel tegen het NGB besproken werd. De PvdA stemde tegen dat burgerinitiatief, dus vóór het NGB. Ook wees de PvdA herhaalde verzoeken van staatssecretaris Bleker af om de procedures ten behoeve van het NGB even stil te leggen. Ook stemde de PvdA gewoon in met de nota "Sturen op Kwaliteit”, waarin uitgegaan werd van de komst van het NGB. En de ultieme kans om het NGB tegen te houden heeft de PvdA ook niet gegrepen. De PvdA stemde vóór de verkoop van grond aan het NGB.

In haar reactie op de tweede brief van Behoud de Parel wijst de PvdA deze voorbeelden van de hand. Wat de grondverkoop betreft zegt de PvdA/PK-fractie dat ze niet tegen de verkoop van grond aan het NGB had kunnen stemmen. Omdat het NGB voldeed aan de randvoorwaarden. Een wat vreemde opvatting voor een partij die zegt dat ze zelf tégen het NGB is, maar "de randvoorwaarden" kennelijk oké vindt.

In haar tweede brief aan de PvdA concludeert Behoud de Parel dat de PvdA een rapport van de GGD over de effecten op de gezondheid gaat accepteren. Omdat ze vertrouwt op de “deskundigen”. Daarmee geeft de PvdA vrij baan aan het NGB. De PvdA moet kritisch blijven volgens Behoud de Parel. De vereniging wijst op een nieuw rapport van het RIVM, waarin staat dat er te weinig bekend is over ziekteverwekkers als vogelgriep, papegaaienziekte en ziekten die door Campylobacter en ESBL-producerende bacteriën. Het is volgens het RIVM dan ook niet mogelijk om uitspraken te doen over de risico’s van deze ziekteverwekkers. Toch zegt de GGD in haar rapport dat er geen risico’s zijn. Behoud de Parel roept de PvdA op niet af te gaan op de bevindingen van de GGD, maar te wachten op de bevindingen van de landelijke Raad voor de Volksgezondheid, waar Behoud de Parel de gemeenteraad al eerder om heeft gevraagd. Het lijkt er op dat die oproep vruchteloos is. In haar reactie op de oproep schrijft Richard van der Weegen "dat politici moeten kunnen vertrouwen op een rapport van de GGD". Wel heel erg vreemd, zeker gezien de bevindingen van andere - meer gerenomeerde - onderzoeksbureaus, die Behoud de Parel de PvdA heeft voorgelegd.

Tenslotte vraagt de PvdA aan Behoud de Parel om ook vragen te stellen aan Essentie, SP en D66. een vreemde vraag. De reden voor het schrijven van de eerste (open) brief van Behoud de Parel aan de PvdA had te maken met het grote verschil in standpunt dat er bestaat tussen de PvdA in de Tweede Kamer en in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Essentie zit niet in de Tweede Kamer (of je zou er van uit moeten gaan, dat deze partij feitelijk de VVD vertegenwoordigd in Horst aan de Maas). Het standpunt van de SP in Kamer en raad is eenduidig (tegen het NGB). En D66 heeft in de raad steeds tegen het NGB gestemd, met uitzondering van de grondverkoop (en op dat punt zou je kunnen stellen dat Richard van der Weegen terecht stelt dat ook daar vragen bij gesteld kunnen worden. Heeft hij toch nog een beetje gelijk...).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel