Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

MARKELO, 7-12-'07 - Paul Grefte slaakte woensdagmorgen even na tien uur een diepe zucht. De eigenaar van een pluimveehouderij aan de Boswinkelweg in Markelo zag op internet dat de bouw van een biogascentrale op zijn terrein definitief van de baan is. De Raad van State vernietigt namelijk het bestemmingsplan dat de provincie heeft vastgesteld voor de bouw ervan.

Grefte: "We zijn al sinds 2003-2004 bezig met deze ontwikkeling. Nu, eind 2007, wordt pas bekend dat het niet door kan gaan. Dat is wel bitter. Dat procedures zo lang moeten duren is eigenlijk funest voor ondernemers. Die hoort zelfs liever binnen drie maanden dat iets niet door kan gaan dan na vijf jaar dat het mag. In zo'n lange tijd hebben vaak zoveel ontwikkelingen plaats dat je je af moet vragen of je oorspronkelijke idee nog wel zinvol is."

Dat gold voor zijn biogascentrale overigens niet, zegt hij. Hij respecteert de uitspraak van Raad van State, maar vraagt zich wel af waar het mis is gegaan. "Er is duidelijk een meningsverschil tussen de Raad en de provincie. De uitspraak zegt nadrukkelijk dat de provincie een biogasinstallatie nooit had mogen toestaan. Het gebouw valt buiten alle regelingen meent de Raad. "En dat is natuurlijk een rare ontwikkeling" , zegt Grefte. "Er lag namens die reconstructiewet wel een half miljoen subsidie klaar voor een dergelijke ontwikkeling, maar diezelfde wet staat het in de ruimtelijke ordening niet toe." Bovendien meent Grefte dat initiatieven om groene stroom op te wekken zo worden tegengewerkt. "Het ministerie maakt zich hard voor energie uit biomassa. De kreet 'biobased economy' viert hoogtij. Maar het schort wel aan de regelgeving."

Marcel Middelkamp is namens de 'winnende partij' blij met de uitspraak. " Voor dertien omwonenden en de Stichting Ruimtelijke Ordening en Milieu uit Hengelo, is dit een mooi succes. Maar het reikt veel verder. Er zijn in Overijssel wel zo'n dertigtal aanvragen gedaan voor dit soort installaties. Voor vele daarvan geldt ook deze achtergrond."

Middelkamp stelt met nadruk niets tegen biogasinstallaties te hebben. "Alleen ze horen niet thuis bij losse bedrijven. Zo'n centrale op een industrieterrein biedt een veel betere afzetmarkt dan bij een individueel bedrijf."
(Bron: De Twentse Courant Tubantia)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel