Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

ETTEN - Het onderzoek naar de milieu-effecten van de bouw van een megastal voor zesduizend varkens nabij Etten is afgerond. De conclusie: de megastal aan de Laarstraat kan gebouwd worden. Een groot deel van de buurt is fel gekant tegen de bouw van de stal aan de Laarstraat.

De tegenstanders zijn niet onder de indruk van de rapportage. "Er staan onwaarheden in", weet Lies Visscher. "Niet zo vreemd, want het rapport is geschreven in opdracht van de mensen die de stal willen laten bouwen."

Vier boeren uit Voorst, Varsselder en Megchelen willen samen één grote stal bouwen voor zesduizend vleesvarkens. Door samen te werken, verwachten de initiatiefnemers vooral meer geld te kunnen verdienen. In de rapportage is onder andere gekeken naar ammoniak, geur, fijn stof, geluid en verkeer. De onderzoekers verwachten dat de omgeving weinig te stellen zal hebben van de megastal. De stal komt bijna drie kilometer van kwetsbare gebieden te liggen. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw wordt ingepast in de omgeving. Er worden extra bomen geplant en een poel gegraven.

Wat het verkeer betreft, verwachten de onderzoekers weinig problemen. Gemiddeld worden de stallen bezocht door tien vrachtwagens per week.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het meest milieuvriendelijke alternatief. Door te werken met luchtwassers kunnen de emissies van ammoniak, geur en stof verder gereduceerd worden. De luchtwassers zouden echter niet nodig zijn.

De tegenstanders zijn vorige week bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op de hoorzitting, die vanavond wordt gehouden.

Voorzitter Henri Waalderbos van LTO Oost Gelre vindt dat de discussie over de nieuwe landbouwontwikkelingsgebieden in de regio dreigt te worden geleid door angst voor megabedrijven.
Maar daarvoor is in de ogen van de agrarische belangenorganisatie geen grond. "Bij de totstandkoming van de plannen voor reconstructie hebben de boeren een flinke veer moeten laten, want in de extensiveringsgebieden zijn uitbreidingsmogelijkheden verdwenen. Daar moet iets tegenover staan in de vorm van landbouwontwikkelingsgebieden, die zijn aangewezen als gebieden waar de boer het primaat nog heeft. Maar nu gaan partijen, die enkele jaren geleden zelf betrokken waren bij de totstandkoming van de reconstructie twijfels uiten over de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG), waar het dierenwelzijn in ontsierende megastallen in de knel zou komen."

Maar volgens Waalderbos is het zeker niet de bedoeling naar een LOG alleen zeer grote bedrijven te halen. "Ook gewone bedrijven kunnen er terecht. Een bedrijf van enkele duizenden varkens is in onze ogen anno 2007 geen megabedrijf meer. Die steeds grotere bedrijfsschaal heb je als boer gewoon nodig om internationaal mee te komen. Vroeger was je al een hele piet met twintig koeien, later vijftig of meer, maar huidige veebedrijven hier van honderden koeien staan nog niet in verhouding tot de Amerikaanse bedrijven, waar vele duizenden koeien worden gehouden. Een bouwhoogte van twaalf meter is ook al niets bijzonders. Een grote veestal (zonder verdieping) heeft tegenwoordig die hoogte al", aldus Waalderbos. "Ook de boeren zelf hechten aan ons mooie Achterhoekse landschap. Hun voorgangers hebben het immers zelf gevormd. Er is veel bereidheid om bedrijven fraai in te passen in het landschap."
(Bron: De Gelderlander 6-12-'07)

Behoud de Parel