Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het College van B&W van Hors aan de Maas verzet zich tegen de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer op de A73, zo meldt L1 in haar berichtgeving. Vanaf vrijdagavond wordt de toegestane snelheid verhoogd op delen van de A67, A2 en A73.

Horst aan de Maas vreest dat er teveel stikstof (en fijnstof) wordt uitgestoten in hun gemeente door verkeer dat harder rijdt. Dat zou ten koste gaan van de ontwikkeling van megastallen, die pal aan de A73 komen te liggen. Die bedrijven met 1,2 miljoen kippen en vijfendertigduizend varkens zorgen ook voor de uitstoot van stikstof en fijnstof, wat schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden. Maar B&W van Horst aan de Maas heeft liever zo'n bedrijf in haar gemeente dan een snelweg waar 130 gereden mag worden. Vanuit vereniging Behoud de Parel - die zich te weer stelt tegen de komst van de megastallen - volgt automatisch de vraag of de aantasting van de gezondheid door megastallen minder ernstig is dan de aantasting door fijnstof dat afkomstig is van auto's? Onderzoek wijst uit dat aan fijnstof dat afkomstig is van megastallen allerlei ziekmakende microben zijn gehecht. De vraag stellen is hem dus eigenlijk beantwoorden...

Overigens is niet alleen het college van B&W tegen de verhogig van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur. ook "Development Company Greenport Venlo", verantwoordelijk voor tal van plannen in het Greenportgebied, heeft er bij Rijkswaterstaat op aangedrongen om de snelheid op de A73 en de A67 terug te brengen naar 100 km. per uur omdat milieuwetten verdere ontwikkeling van het gebied in de weg staan. Maar ook nu al leven wij in een gebied met slechte luchtkwaliteit, heeft onderzoek van Behoud de Parel aangetoond. De eerste officiële metingen in het Hoogveld te Lottum bevestigen te hoge concentraties fijnstof.

Zo zijn er bedrijven die tot wel 10 keer de vergunde hoeveelheid ammoniak uitstoten. De vele schoorstenen van WKK´s uit kassen en biovergisters zijn niet eens meegenomen in berekeningen. Hetzelfde geldt voor de toegenomen verkeersintensiteit op de A73 sinds de opening van de A74. Gemeentebestuurders verschuilen zich nog altijd achter theoretische berekeningen en onderzoeken.

En dan is er niet eens rekening gehouden met de stank, stof en ammoniakuitstoot die het gevolg is van, met energiesubsidie gestimuleerde, mestbewerking en -verwerking in de regio. Laat staan de vestiging van het NGB met 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens en alles wat daar weer aan vasthangt!

Oorzaak van de veel te hoge ammoniak- en fijnstofgehaltes in onze lucht is een gebrek aan handhaving op de afgegeven vergunningen in de regio. Er kunnen volgens CDA, PvdA en Essentie (VVD) nog best wel een aantal megastallen, biovergisters, kassen, kantoorgebouwen, transportbedrijven, handelsterreinen, overslagbedrijven, een zandverwerkingsinstallatie, containerterminal, railterminal, rangeerterrein en een haven bij.

En de mensen die er werken, moeten daar met een hoge snelheid, dus met 130 km. per uur naar toe en als het misgaat, zien we dan wel weer.

Of zullen we voor de zekerheid toch maar een gasmasker opzetten?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel