Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

AALTEN - Voordat grote agrarische bedrijven zich in het LOG bij de Aaltense buurtschap Lintelo mogen vestigen, wil de gemeente Aalten bekijken wat het gebied aankan. Er moeten grenzen komen aan aantal en omvang van de megastallen.

Dat vinden de fracties in de gemeenteraad. Duidelijk is wel dat de politieke partijen het LOG bij Lintelo als een onontkoombaar gegeven aanvaarden. De rijksoverheid en de provincie willen zo'n 45 intensieve veehouderijen in Gelderland uit natuurgebieden halen. Die moeten zich kunnen vestigen in landbouwontwikkelingsgebieden zoals in Lintelo. Daar heeft zich al een pluimveehouder met 60.000 kippen gevestigd. Er liggen daarnaast nog aanvragen van drie varkenshouders die twee grote stallen voor duizenden varkens willen bouwen. En melkveehouder Henk Ormel loopt met het plan om daar een bedrijf met 1.200 koeien op te zetten.

Omwonenden zijn al in verzet gekomen tegen de grootschalige bedrijven, maar de politiek en de landbouworganisatie LTO afdeling Aalten zien de voordelen van het landbouwontwikkelingsgebied. Wel willen ze dat er eerst regels komen voor het hele gebied. Door eerst de capaciteit van het hele gebied vast te stellen weet iedereen wat er mogelijk is. Alleen van het CDA mogen de plannen van de varkenshouders voorrang krijgen. Volgens het CDA moeten die boeren worden geholpen, omdat ze anders belangrijke subsidies dreigen mis te lopen.

Wethouder Wim ten Voorde heeft toegezegd eerst algemene regels op te stellen voor het ontwikkelingsgebied. Ook de provincie is daar voorstander van.
(Bron: De Gelderlander, Theo Ament, 1-12-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel