Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Partij voor de Dieren voert zaterdag 8 september - in het kader van de verkiezingen - actie in Grubbenvorst. Op het Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst zal onder andere Kamerlid Ouwehand zich tussen 11.00 uur en 12.00 uur uitspreken tegen de komst van het Nieuw Gemnegd Bedrijf.

De Partij voor de Dieren is tegen de komst van het NGB, omdat ze "het MEGA-zat zijn". Argumenten:
- MEGA-veel slachtdieren in een MEGA - veefabriek: 1.100.000 plofkippen en 35.000 varkens
- MEGA-verspilling van belastinggeld door subsidies die de veefabriek krijgt
- MEGA-belasting van natuur en milieu in de omgeving
- MEGA-slecht voor het klimaat, want de opwarming van de aarde wordt mede veroorzaakt door de vee-industrie
- MEGA-gevaarlijk voor de volksgezondheid omdat er gevaarlijke bacteriën en virussen ontstaan in veefabrieken
- MEGA-dieronvriendelijk omdat de dieren geen normaal gedrag kunnen vertonen en geen daglicht zien
- MEGA-overlast voor de omwonenden vanwege de duizenden vrachtauto's die per jaar af- en aan zullen rijden

De Partij voor de Dieren verzet zich - net als bijvoorbeeld de SP - tegen de komst van het volgens haar "beruchte" Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst en tegen andere megastallen in Nederland. In de Eerste en Tweede Kamer, in verschillende provincies en gemeenten komt de Partij voor de Dieren samen met bijvoorbeeld Groen Links, de PvdA en de SP op voor mens en dier, voor natuur en milieu en creëren politiek draagvlak voor een beter en duurzamer Nederland.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel