Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Controle op vergunning volgens NatuurbeschermingswetControle op vergunning volgens Natuurbeschermingswet1

Naast Brabant is ook in andere veedichte provincies sprake van een impasse, omdat complexe vergunningprocedures de ontwikkeling van de veehouderij op slot zetten. Rond De Peel lopen honderden bedrijven vast in vergunningtrajecten. Het lukt hen niet van provincie Limburg een Nb-wetvergunning te krijgen. Limburg krijgt, ondanks inzet van extra ambtenaren, de achterstand niet voor 1 januari 2013 weggewerkt. Ook overheden in het Noorden nemen ruim de tijd om procedures te doorlopen. Boeren in Overijssel en Gelderland hebben het minder lastig. Lees hier het verdere artikel.

Op de website "Knak de worst" wordt verder ingegaan op de problematiek. Dat artikel kunt u hier lezen. Zie hier het artikel, waarin het standpunt van de ZLTO met betrekking tot de handhaving door de provincie. En hier leest u de opinie van Willem Bruil, hoogleraar agrarisch recht, over de "losse" manier waarom intensieve veehouderijen zich aan de regels houden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel