Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Commissie voor de m.e.r. heeft een advies uitgebracht over het Milieu-effectrapport dat is opgesteld voor het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, waar ook het Nieuw Gemengd Bedrijf gepland is. Het Nieuw Gemengd Bedrijf telt - als het gerealiseerd wordt - straks 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij, een composteerderij en een mestvergistingsinstallatie. In het advies wordt geconsteerd dat er in de milieueffectrapportage belangrijke zaken gemist worden.

Het rapport geeft volgens de commissie goed inzicht in de mogelijke milieueffecten van het voornemen. Er ontbreekt echter essentiële informatie voor de besluitvorming, omdat negatieve gevolgen voor de omliggende Natura 2000-gebieden - zoals Maasduinen - niet kunnen worden uitgesloten. De effectiviteit van de maatregelen die in de aanvulling zijn genoemd is onvoldoende aangetoond en er is niet duidelijk of deze maatregelen niet ook voor andere projecten worden ingezet.

Lees hier het rapport van de Commissie voor de m.e.r..

(Bron: Commissie voor de m.e.r., 16-10-12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel