Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Varkensbedrijf van 2,5 hectare een 'testcase'

Van Asten - van CV Asvam - heeft meerdere bedrijven, onder andere in Horst. Daar staat het bedrijf Ashorst, dat voor veel overlast zorgt in de omgeving. Dat blijkt uit de PowerPointPresentatie, waarin Van Asten hoog opgeeft over de duurzaamheid van zijn bedrijven. De PPP (zie bijlage) is gebruikt om de bewoners in Deurne te informeren over het initiatief voor CV Asvam.

De Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) heeft bezwaar gemaakt tegen het Verordeningsbesluit van de provincie voor CV Asvam. De werkgroep heeft nu ook de vergunningplicht Natuurbeschermings-wet gemeld (zie bijlage).

WBdP doet zulke "meldingen vergunningplicht" voor alle bedrijven binnen zo'n 10 km van de Peel, bij toename van de emissie (en soms ook bij gelijkblijvende emissie, maar op het moment dat er veel meer dieren in het bedrijf komen). De werkgroep controleert daartoe de door de gemeentes verleende Omgevingsvergunningen.

Ondertussen voert de actiegroep "Stop de Stank" uit Deurne actie tegen de komst van CV Asvam. Onder andere omdat CV Asvam behalve een bedrijf voor 17.000 varkens, ook een mestvergister wil bouwen. Stop de Stank wil geen mestvergister. Die dingen stinken ontzettend en zijn een gevaar voor de volksgezondheid. De GGD Drenthe wil onderzoek doen in de wijk Klinkenvlier in Coevorden. De bewoners van die wijk zeggen dat ze ziek zijn van de stank die veroorzaakt wordt door een mestvergister in de buurt. Logisch dat de bewoners in Deurne zich (ook) verzetten.
In de bijlage is een Open Brief aan Provinciale Staten van Brabant en de gemeenteraad van Deurne te lezen en een handtekeningenlijst. Daarnaast de nieuwsbrief van de actiegroep, die voornamelijk handelt over de ontwikkelingen rondom CV Asvam.

In de bijlage een verslag van de bijeenkomst, die de Dorpsraad georganiseerd heeft over het initiatief van Van Asten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel