Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In haar rapport van 26 oktober 2012 heeft de Nationale Ombudsman het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas op de vingers getikt met betrekking tot haar handelwijze bij de publicatie van het GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een vergistingsinstallatie) op de omwonenden (lees hier het artikel over het rapport). Behoud de Parel heeft naar aanleiding van de conclusies van de Nationale Ombudsman een brief (zie bijlage) gestuurd aan de gemeenteraad, waarin ze aan de raad vraagt maatregelen te nemen, zodat het College van B&W niet meer op een nu door de Nationale Ombudsman als onbehoorlijk gekwalificeerde wijze om gaat met (de belangen van) burgers.

In de conclusies van de Nationale Ombudsman wordt gesteld dat Behoud de Parel en de inwoners Horst aan de Maas niet correct geïnformeerd zijn door B&W en dat de wijze van communicatie van het college met Behoud de Parel en de bevolking dan ook niet behoorlijk was. Daarnaast oordeelde de Ombudsman met betrekking tot de behandeling van de klachten van Behoud de Parel door B&W, dat er geen eerlijke gang van zaken had plaats gevonden bij behandeling van de klachten van Behoud de Parel. B&W had die klachten van Behoud de Parel wel moeten behandelen en óók gegrond moeten verklaren. Behoud de Parel vraagt nu in haar brief aan de raad maatregelen te nemen, "zodat het College van B&W niet meer op een nu door de Nationale Ombudsman als onbehoorlijk gekwalificeerde wijze om gaat met (de belangen van) burgers".

In de brief aan de raad vraagt Behoud de Parel ook of de voorzitter van de raad, gezien de bevindingen van de Nationale Ombudsman, alsnog bereid is om te bemiddelen tussen het College van B&W en vereniging Behoud de Parel ten einde tegemoet te komen aan het verzoek dat Behoud de Parel toentertijd (in een brief van 15 oktober 2009, waarin ze het vertrouwen in CDA-wethouder Litjens opgezegd heeft – zie bijlage) hebben gedaan aan het college. Dat verzoek luidde: “(In dat kader) verzoeken wij het College van B&W – in de persoon van burgemeester Kees van Rooij – om in een gesprek met Behoud de Parel te bekijken hoe die dialoog (tussen college en de vereniging) in stand kan worden gehouden en op basis van welke uitgangspunten en doelstellingen de dialoog plaats vindt”. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 november. De brief van Behoud de Parel kan dan besproken worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel