Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft ingestemd met een verklaring van geen bezwaar tegen de uitbreiding van het varkensbedrijf van Willems aan de Hoebertweg in America tot een megastal (24.000 varkens) en een mestbe- en verwerkingsbedrijf. Daarmee kan het bedrijf zijn plannen doorvoeren. Werkgroep Behoud de Peel heeft een zienswijze ingediend tegen deze ontwikkeling.

Voor CDA en Essentie (VVD) is het geen probleem dat een megabedrijf uitgebreid wordt tot een megastal. Beurskens van Essentie vond het bedrijf qua grootte weliswaar "op het randje", maar stemde toch in. SP, PvdA en D66 stemden tegen. De PvdA voerde aan dat - door in te stemmen met deze ontwikkeling - er niet twee Landbouwontwikkelingsgebieden zijn (één in Sevenum en één Grubbenvorst) waar grote bedrijven geconcentreerd zouden moeten worden, maar zoveel als er aanvragen komen. Dat werd door CDA, Essentie en het college van B&W wel onderkend, maar zij waren van mening dat er tóch vooruitgang geboekt werd op gebied van ruimtelijke inpassing en milieuoverlast. Uit de zienswijze van Werkgroep Behoud de Peel blijkt, dat dit niet klopt (zie bijlage) en dat er sprake is van meer uitstoot dan B&W stellen.

"Moratorium"
Door de drie partijen die tegen deze ontwikkeling zijn, werd gewezen op het feit dat Litjens (CDA) in een commissievergadering heeft toegezegd dat "nieuwe aanvragen" voor de bouw of uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven tot megastallen niet behandeld zouden worden. Hij deed dat toentertijd naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Bleker, waarin opgeroepen werd tot zo'n moratorium. Aangevoerd werd dat de aanvraag van Willems feitelijk een nieuwe aanvraag was. Volgens wethouder Litjens (CDA) klopte dat niet. Hij was al sinds 2008 met het bedrijf in gesprek over eventuele uitbreiding en was dus van mening dat het niet om een nieuwe aanvraag ging. SP-fractievoorzitter Anthony van Baal wees de wethouder er op dat op die manier wel erg kunstmatig om gegaan werd met het begrip "nieuwe aanvraag". Hij stelde: "Je bent vóór of tegen megastallen en dan handel je daar naar".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel