Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Tweede Kamer heeft een meerderheid van SP, PvdA, PVV, D66, GL, 50Plus en de Partij voor de Dieren de regering verzocht zich in Europa in te zetten voor een aanscherping van de criteria voor Europese landbouwsubsidies. Door middel van de aanscherping van de criteria moet er een einde worden gemaakt aan de directe en indirecte financiering van megastallen met belastinggeld.

De aanleiding voor de motie - ingediend door de Partij voor de Dieren en gedragen door SP, PvdA, PVV, D66, GL en 50Plus - was de uitzending van De Slag om Brussel (hier kunt u deze uitzending bekijken), waarin het bewijs wordt geleverd dat megastallen met Europees belastinggeld worden gefinancierd. Eerder al werden rapporten (o.a. van Wakker Dier en de Nicolaas G. Pierson Foundation - zie bijlagen) uitgebracht, die vergelijkbare bewijzen op tafel legden. Het is volgens de meerderheid in de Tweede Kamer ontoelaatbaar dat publieke middelen worden besteed aan de nog verdere intensivering van de vee-industrie.

De uitzending toont hoe Europa de vestiging van de Amerikaanse varkensproducent Smithfield in Roemenië subsidieert. De producent ontving tussen 2008 en 2010 alleen al meer dan 600 duizend euro aan Europese subsidies. In de uitzending zegt een EU-ambtenaar dat het volkomen normaal is dat een groot bedrijf zoveel subsidie ontvangt. Dat kleinere boeren daardoor verdwijnen zou geen enkel probleem zijn.

Smithfield is met 486 duizend varkens de grootste varkensproducent ter wereld en door de komst van deze gigant hebben al vele lokale boeren hun bedrijf moeten sluiten. Tussen 2003 en 2007 is het aantal varkensboeren in Roemenië met 90% gedaald. Ook zou het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de uitbraak van varkenspest in 2007, doordat het niet voldeed aan de juiste sanitair-veterinaire maatregelen.

Door de aangenomen motie gaat de regering zich inzetten voor het aanscherpen van de criteria voor het ontvangen van Europese landbouwsubsidies. Het aanscherpen van de criteria moet ervoor zorgen dat giganten zoals Smithfield geen subsidies meer ontvangen voor het bouwen van megastallen ten koste van kleine lokale boeren, gezinsbedrijven, de volksgezondheid, het milieu en dierenwelzijn. Langzaam aan tekent zich een kamermeerderheid af, die ook in de toekomst wijziging kan brengen in het desastreuze landbouwbeleid van de afgelopen jaren”.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel