Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het is lang stil geweest rondom de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaieinde. Maar de gemeente heeft het Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd (zie ook het artikel hierover). Voor Behoud de Parel en bewoners van Raaieinde, waar de CVI gepland is, alle reden om in actie te komen.

Zienswijze
De vereniging Behoud de Parel en veel Grubbenvorstenaren maken zich zorgen om de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Als al die ontwikkelingen door gaan, ligt Grubbenvorst straks als een geïsoleerd dorp op een groot industrieterrein. Aan de Maas komt de Centrale Zandverwerkingsinstallatie, de veiling gaat uitbreiden, Californië rukt op, de Greenportlane is al deels aangelegd en aan de Witveldweg komt de grootste varkens- en kippenstal van Nederland. Al bij de besluitvorming in de gemeenteraad heeft de Vereniging Behoud de Parel zich verzet tegen de plannen van DCM met de CVI. Er zijn alternatieven die veel minder impact hebben op de omgeving en aanzienlijk minder overlast veroorzaken. Daarom heeft Behoud de Parel een Zienswijze opgesteld tegen het Voorontwerp Bestemmingsplan (zie bijlage).

Ondertekenen Zienswijze
De komende weken worden de bewoners van het Raaieinde thuis bezocht om te vragen om een handtekening onder de zienswijze die door Behoud de Parel is opgesteld. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die Zienswijze ondertekenen. Nadat de gemeenteraad het Voorontwerp Bestemmingsplan heeft behandeld, is te verwachten dat er verdere juridische procedures zullen volgen. Op dat moment wil Behoud de Parel een terzake deskundige jurist/advocaat inschakelen. En de inschakeling van zo’n jurist of advocaat kost geld. Daarom wordt de mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben, gevraagd of zij deelnemen aan een collectief dat gezamenlijk gaat procederen, met ondersteuning van de door Behoud de Parel aan te trekken jurist/advocaat. Bij de acties tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (de gigastal aan de Witveldweg) heeft de vereniging positieve ervaringen opgedaan met deze werkwijze.

Mee doen?
Wilt u (gratis) mee doen aan het collectief procederen en heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u dat melden bij info@behouddeparel.nl en wij sturen u de benodigde informatie toe. Wilt u mee doen met de juridische procedures, dan moet u wel de Zienswijze ondertekenen.

Wilt u de zienswijze mee ondertekenen, stuur ook in dat geval een mailtje naar info@behouddeparel.nl en wij sturen u de te ondertekenen handtekeningenlijst toe. Doe dat wel op tijd, want de Zienswijze moet uiterlijk 20 december ingediend zijn bij de gemeente. Reageer dan ook zo snel mogelijk.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel